Böcker


Böcker

Klerfelt, A. & Haglund, B. (red.) (2011). Fritidspedagogik. Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. 246 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Diss. , 2004. Göteborg: Göteborg University. 251 s. (Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis 224) [Mer information]

Kapitel i böcker

Haglund, B. (2017). Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete. <em></em>Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 117-139. [Mer information]
Haglund, B. (2011). Fritidshemmet – en arena för omsorg och lärande. Lära, leva utvecklas : Aspekter på fritidspedagogik och lärande. Stockholm: Lärarförbundet. S. 25-31. Länk [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader – barns berättelser om meningen med fritids. Fritidspedagogik: Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)