Rapporter

Haglund, B. (2001). Fritidsvetenskap : En kunskapsöversikt. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. (IPD-rapporter 13) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)