Elisabeth Björklund

Universitetslektor i didaktik, Fil.Dr.

E-post: elisabet.bjorklund@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00,
Direkt: 026-64 8553

Aktuella forskningsprojekt

Jag har under det senaste året medverkat i ett forskningsprojekt som initierats av det norska Kunnskapsdepartementet. Det är nu avslutat och rapporten ska avlämnas i november 2011. Projektet har handlat om att på forskningsmässig grund utvärdera ett antal verktyg/modeller som används i den norska förskolan för att kartlägga treåringars språkfärdigheter. Syftet är att kunna ge råd om vilka verktyg som passar och vilka som inte passar att använda i förskolan. Det norska stortinget diskuterar möjligheten att genom lagstiftning kartlägga alla treåriga barns språk i förskolan.

Senaste publikationerna

Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 s. [Mer information]
Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 234-248. [Mer information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 9-26. [Mer information]
Björklund, E. (2016). Narrativer som skapare av identitet och mening. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 189-214. [Mer information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S. 94-115. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)