Meritförteckning

Högskoleexamen
Förskollärarexamen, Förskoleseminariet i Uppsala, 1968

Doktorsexamen
Filosofie doktorsexamen i pedagogik, Göteborgs universitet, 4 februari 2009. Avhandlingens titel: Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Professor Eva Johansson

Nuvarande anställning
Universitetslektor i didaktik, Akademin för Utbildning och Ekonomi, Högskolan i Gävle

Tidigare anställningar
Universitetslektor (befordrad) i didaktik. Högskolan i Gävle, 2007-2009
Universitetsadjunkt i didaktik, Högskolan i Gävle, 2000-2007    
Universitetsadjunkt metodik vid Högskolan i Gävle, 1995- 2000   
Högskoleadjunkt, Högskolan i Gävle, 1987-1995
Lärare i förskolestadiets metodik, Högskolan i Gävle-Sandviken, 1977-1987    
Vikarierande förskollärare, Gävle kommun, 1980 jan - dec
Seminarielärare i förskolestadiets metodik, Förskoleseminariet i Gävle, 1973-1977    
Anställning som förskollärare i Uppsala och Gävle Kommuner, 1968-1973    

Övrig information av betydelse
Expertuppdrag för Kunnskapsdepartementet, Norge, 2010-2011 som syftar till att ge en forskningsbaserad värdering av olika verktyg som används i förskolorna (barnehagene) i Norge och som har som mål att kartlägga barns språk, gällande majoritetsspråkliga och minoritetsspråkliga barn, samt barn med nedsatt funktionsförmåga.

Diskutand vid planeringsseminarium, Karlstad universitet maj 2009

Expertuppdrag för Skolverket gällande revidering av förskolans läroplan, januari-september 2009
Projektledare för forskargruppen Early Childhood Education, HiG, fr o m 2009-

Ordförande Lärarutbildningsnämnden, fr o m mars 2009-

Ämnesansvarig för didaktikavdelningen fr o m januari 2009 —2010

Vikarierande prefekt vid institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i
Gävle fr o m december 2004- april 2005

Ordf. institutionsstyrelsen, Inst. för Pedagogik, Didaktik och Psykologi under 2005  

Ledamot i högskolestyrelsen, 2001- 2007  

Ingår som deltagare i Nordiskt nätverk för literacyforskning, fr o m 2004-  

EU-projektet ASSIST —Structured in-service training för pre-school assistants and preschool- teachers gällande kompetensutveckling av barnskötare inom "Lifelong Learning programme Leonardo da Vinci", 2007-2010.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)