Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Böcker

Björklund, E. & Gustafsson, C. (red.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 s. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 234-248. [Mer information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 9-26. [Mer information]
Björklund, E. (2016). Narrativer som skapare av identitet och mening. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 189-214. [Mer information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S. 94-115. [Mer information]
Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Barnet, platsen, tiden : Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 51-74. [Mer information]
Björklund, E. & Elm, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 7-21. [Mer information]

Konferensbidrag

Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2011). The ASSIST project : Structured in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers. . [Mer information]
Björklund, E. (2006). Early Literacy- young children in pre-school. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context. European Conference on Reading. S. 15-. [Mer information]
Björklund, E. (2005). How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy. . [Mer information]

Rapporter

Østergaard Andersen, P., Björklund, E., Bleses, D., Gjervan, M., Hagtvet, B. & Valvatne, H. (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager : Rapport från Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 307 s. [Mer information]
Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2010). Report Work Package 4: Test evaluation and finalizing training program. 28 s. [Mer information]
Almaz Eriksen, E., Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2008). The ASSIST course plan. 31 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)