Undervisningsområde

Min undervisning inriktas mot lärarprogrammet och främst undervisar jag blivande förskollärare och fritidspedagoger i didaktik.
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)