Göran Fransson

Göran Fransson

Professor i didaktik
Docent i pedagogik


Akademin för utbildning och ekonomi
Avdelningen för utbildningsvetenskap


E-post:
goran.fransson@hig.se

Telefon:
Växel: +46 (0) 26-64 85 00
Direkt: +46 (0) 26-64 86 39

Göran Franssons forskning är framförallt riktade mot skolans område och frågor kopplat till lärares arbete, yrkesintroduktion och yrkeskunnande, men han har även studerat andra yrkesgrupper såsom militära officerare, stridspiloter, arkitekter, ingenjörer och sjuksköterskor. En stor del av Franssons forskning handlar om mentorskap och kollegialt lärande inom lärarprofessionen. Han forskar även kring digitala teknologier i olika utbildningssammanhang, framförallt inom gymnasieskolan men även relaterat till högre utbildning. Policyanalyser och kopplingen till olika policyfrågor är vanligt förekommande i hans forskning, liksom frågor kring profession och professionaliseringsprocesser. Högskolepedagogiska frågor ligger Fransson nära om hjärtat och han är inom det området verksam inom såväl forskning, utbildning som högskolepedagogik utveckling.

Förutom att vara forskningsledare inom området Utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle leder han två forskningsgrupper; Induction Research Group och ICT in Learning.

Pågående forskning

  1. När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola (i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet), 2015-2018 finansierad av Vetenskapsrådet
  2. Implementiation of a Quality Assurance System in upper secondary school, 2015-2017 finansierad av Högskolan i Gävle
  3. Teacher registration, mentoring and education of mentors for NQTs, finansierad av forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle
  4. Drug-calculation, a research-overview how digital technologies are used for drug-calculation in nurse education. Högskola i Gävle.

Avslutade projekt

  1. Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare (RAOL-projektet), 2013-2016 finansierad av AFA Försäkring
  2. "Väg skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor, 2012-2015 finansierad av Vetenskapsrådet (i samarbete med forskare vid Linnéuniversitetet)

Senaste publikationerna

Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 14 (2), 217-228. Länk [Mer information]
Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2018). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts.. Oxford Review of Education. 10.1080/03054985.2018.1500357 [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). From a student perspective, what constitutes a good (or less good) use of ICT in teaching?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 23 (5), 2155-2177. 10.1007/s10639-018-9708-4 [Mer information]
Fransson, G. (2018). A theoretical contribution to research on ‘teacher induction policies’ and ‘mentoring policy’. . [Mer information]
Fransson, G. (2018). Conceptual and contextual confusion? Making Sense of the Concept of “Mentoring” and the Accurate “Context”. AERA-conference-deposit. [Mer information]
Publicerad av: Göran Fransson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)