Meritförteckning


Examina

Doktorsexamen, pedagogik      

2006-03-08

Filosofie licentiat, pedagogik 

2001-04-08

Filosofie magister i pedagogik     

1999-03-31

Grundskollärarexamen 1-7 ma/no 

1994-12-16


Docentkompetens
2012-05-31 antagen som docent i pedagogik vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Anställningar (nuvande och tidigare)

Högskolan i Gävle    


2017-01-01 --

Professor i didaktik, 100 %

2006-04-01 - 2016-12-31

Lektor i Didaktik, 100%

2000-01-01 - 2006-03-31

Universitetsadjunkt, tillsvidare 100%

1998-07-01 - 2000-01-01

Universitetsadjunkt, tillsvidare 50%

1997-07-01 - 1998-06-30

Universitetsadjunkt

1997-05-10 - 1997-05-16

Timlärare

1996-07-01 - 1996-12-31

Assistent, fortbildningsverksamhet, 50%

1995-11-06 - 1996-07-01

Timlärare            

Skolverket    


1998-08-17 - 1999-04-30

Expertuppdrag inom utvärderingsprojekten "Valfrihet i skolan" och "Effekter av ämnesprov i år nio"

Försvarshögskolan (FHS/LI)


1998-11-01 - 2000-06-30

Forskningsassistent, utvärderingsprojekt  "Pedagogisk utveckling av JAS", 60%

Ericsson Telecom AB 


1989-08-07 - 1996-09-01

Servicetekniker (studieledig större delarna av 1992-1996)

Gävle grundskolor     


1996-08-12 - 1997-08-11

Lärare 7-9, Ma/NO, 50%.

1995-08-15 - 1996-06-01

Tillfälliga anställningar

1994-12-07 - 1995-06-15

Anställning lärarvikarie grundskolans samtliga årskurser

Administrativa förtroendeuppdrag (urval)


2012-01-24 - 2014-12-31

Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden

2009-03-01 - 2011-12-31

Ledamot i Lärarutbildningsnämnden

2006-01-01 - 2009-01-31

Ledamot i Lärarutbildningsnämnden

2007-12-18 - 2008-02-15

Referensgruppen för vetenskaplig  
publicering och utvärdering vid HiG.

2007-03-15 - 2008-03-01

HiGs representant i NSHUs referensgrupp för pedagogisk utveckling och breddad rekrytering.

2006-03-22 - 2008-02-16

Ordförande i Pedagogiska Rådet vid HiG

2002-04-01 - 2008-05-01

Ledamot i interimistisk organisation för forskningsetiska råd vid HiG

2000-07-01 - 2002-12-31

Ledamot av forskningsnämnden (FoN) vid HiG.

Administrativa utredningsuppdrag (urval)


2007-04-23      

Riktlinjer för betygsättning vid HiG

 

Internationella nätverk
- AERA (SIG  nr 149 "Research on Teacher Induction" och SIG nr 66 " Mentorship and Mentoring Practices").
- ECER (SIG Professional Development)

Externfinansierad forskning

Vetenskapsrådet:
Making IT Happen. En studie av IT användningen i gymnasiskolan.
(Umeå universitet, Mittuniversitetet och HiG). 2015-2018,
Ca 40 % av tjänst.

AFA Försäkring:
Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektors förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. 2013-2015. Ca 25 % av tjänst Projektledare: Göran Fransson

Vetenskapsrådet:
Crossroads - a longitudinal study of choices and values in teachers´ work trajectories. 2012-2014 (Linneuniversitetet och HiG, Linneuniversitetet huvudsökande). Ca 20 % av tjänst.

Vetenskapsrådet:           
Forskningsprojektet Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling, 2006-2010. 30 % av tjänst under 3 år.

FAS:                
Forskningsnätverket Newly Qualified Teachers in Northern Europe
— Research and Development Network (NQTNE), (2005-2007). (Expenser, ej tid).

Lärarhögskolan i  Stockholm:        
Forskningsöversikt omfattandes 2 månaders arbete hösten 2002     

Försvarshögskolan i Stockholm:
Forskning nyblivna fänrikars första tid i yrket. Omfattning en
månads arbete under tidsperioden 2001-10-01 - - 2001-12-30

Högskoleverket                 
2 år av forskarutbildning, 1999-2002
 
Projektledning

2013-2016 Utveckling av masterprogram i pedagogik/didaktik (HiG)
2013-2016 Forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning
2011-09-01--      Kommunnätverket Induction
2011-07-01--      Forskningsgruppen Induction
2006-01-01--      Forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle. Sedan 2006  ett delat projektledarskap med professor Christina Gustavsson
2006-08-23 --     Projektledare för forskningsgruppen IT i lärande/IT i 
lärarutbildningen vid HiG.
2005-06-01 --     Koordinator för nätverket Newly Qualified Teachers in Northern Europe - Research and Development Network (NQTNE)
1999-2000          Biträdande projektledare för Kommunnätverket induction (Projektledare Åsa Morberg)

Vetenskapliga expertuppdrag

2011-2014 Ingått som en av nio nationella experter inom den svensk
delen av den internationella studien Teaching and Learning
Survey (TALIS), organiseras av OECD och utförs av Skolverket
Sverige.Text

Publicerad av: Göran Fransson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)