Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Licentiatavhandling | Rapporter | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., Jaldemark, J., Ryberg, T., Öberg, L., Fuentes, A., Gustafsson, U., Humle, N., Mozelius, P., Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, 1-19. 10.1007/s42438-019-00046-x [Mer information]
Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118. 10.1080/03054985.2018.1500357 [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 14 (2), 217-228. Länk [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). From a student perspective, what constitutes a good (or less good) use of ICT in teaching?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 23 (5), 2155-2177. 10.1007/s10639-018-9708-4 [Mer information]
Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2018). Human elements and the pragmatic approach in the Australian, Scottish and Swedish standards for newly qualified teachers. Journal of educational change, 19 (2), 243-267. 10.1007/s10833-018-9321-8 [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2018). Principals’ experiences of changed relationships withnewly qualified teachers during the teacher registration reform. International Journal of Educational Management. [Accepted] [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2018). Students´ voices about information and communication technology in upper secondary schools. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 82-92. 10.1108/IJILT-09-2017-0088 [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 130-142. 10.1108/IJILT-09-2017-0084 [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2017). Four components that sustain teachers’ commitment to students : a relational and temporal model. Reflective Practice, 18 (5), 641-654. 10.1080/14623943.2017.1307722 [Mer information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2017). Same but different? : An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education. The international journal of information and learning technology, 34 (2), 122-132. 10.1108/IJILT-09-2016-0043 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, J. & Fransson, G. (2017). What do upper secondary school teachers want to know from research on the use of ICT and how does this inform a research design?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 22 (6), 2897-2914. 10.1007/s10639-017-9590-5 [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: what makes them tick? : A study of sustained commitment. Teachers and Teaching : theory and practice, 22 (8), 896-912. 10.1080/13540602.2016.1201469 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Manoeuvring in a digital dilemmatic space : making sense of a digitised society. Nordic Journal of Digital Literacy, 11 (3), 185-201. 10.18261/issn.1891-943x-2016-03-04 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Online (Web-based) Education for Mentors of Newly Qualified Teachers : Challenges and Opportunities. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5 (2), 111-126. 10.1108/IJMCE-12-2015-0039 [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Att kvalificera sig till mentor – perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare. Psykologi i kommunen, 50 (2), 17-27. Länk [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers : A qualitative meta-synthesis. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 48, 75-86. 10.1016/j.tate.2015.02.004 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Hauge, T. (2015). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools : a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 103-121. Länk [Mer information]
Kemmis, S., Heikkinen, H., Fransson, G., Aspfors, J. & Edwards-Groves, C. (2014). Mentoring of new teachers as a contested practice : supervision, support and collaborative self-development. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 43, 154-164. 10.1016/j.tate.2014.07.001 [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2013). Dilemmatic Spaces in Educational Contexts : Towards a conceptual framework for dilemmas in teachers work. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (1), 4-17. 10.1080/13540602.2013.744195 [Mer information]
Fransson, G. & McMahan, S. (2013). Exploring research on mentoring policies in education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 2 (3), 218-232. 10.1108/IJMCE-05-2013-0031 [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge : A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 8 (2), 193-204. 10.1080/17425964.2012.692994 [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Haugh, T. (2011). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools :  a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 208-226. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2010). Mentors assessing mentees? : An overview and analyses of the mentorship role concerning newly qualified teachers. European Journal of Teacher Education, 33 (4), 375-390. 10.1080/02619768.2010.509426 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Fransson, G. (2018). Så kan osäkerheten vändas<em></em>. Pedagogiska Magasinet (3), 56-60. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2016). Skilda världar för nya lärare. Svenskläraren, 2 (20), 20-22. [Mer information]
Meyer, H., Zahedi, K. & Fransson, G. (2014). OECD and Pisa tests are damaging education worldwide : Open Letter toAndreas Schleicher, OECD, Paris,. The Guardian, May 6. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Anekdotisk argumentering?. Arbetarbladet (18 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Gefle Dagblad (23 okt). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Arbetarbladet (21 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Lättvindigt, Beckman och Backman. Gefle Dagblad (5 okt). [Mer information]
Fransson, G. (2012). Utveckling istället för ihopslagning/Det politiska sammanhanget. Gävle Dagblad (13 sept). [Mer information]
Fransson, G. (2011). Ship to Gaza behövs. Gävle Dagblad (19 juni). [Mer information]
Fransson, G. (2010). En lärarlegitimation kan skapa nya problem. Arbeterbladet (3 november), 3-. [Mer information]
Fransson, G. (2010). Stress och press med lärarlegitimation. Gävle Dagblad, Debattartikel, 2010-11-14 (14 nov). [Mer information]
Fransson, G. (2008). Om retoriken kring skola och lärarutbildning. Gävle Dagblad (25 sept). [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Baklänges in i framtiden. Pedagogiska magasinet (1), 28-33. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2002). Kognitiva verktyg som strukturerande resurser två fallstudier över nyblivna lärares lärande. Didaktisk Tidskrift, 12 (3-4), 149-164. [Mer information]
Morberg, Å., Löfmark, A., Elm, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]

Böcker

Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (red.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 s. (Lärarutbildningens skriftserie 5) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 s. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 s. [Mer information]
Dahlström, S. & Fransson, G. (red.) (2004). Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Högskolan i Gävle, Gävle. 98 s. (Pedagogiska rådets skriftserie 1) [Mer information]
Fransson, G., Morberg, Å., Nilsson, R. & Schüllerqvist, B. (red.) (2003). Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. 357 s. (Lärarutbildningens skriftserie 1) [Mer information]
Fransson, G. (2003). Teori och praktik i yrke och utbildning : Komparativa fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare.. Stockholm: HLS Förlag. 80 s. (Stockholm Library of Curriculum Studies 13) [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (red.) (2001). De första ljuva åren : lärares första tid i yrket. Lund: Studentlitteratur. 327 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Fransson, G. (2006). Att se varandra i handling : en jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. Diss. , 2006. Stockholm: HLS Förlag. 232 s. (Studies in educational sciences 79) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics : Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. Teacher education for ethical professional practice in the 21<sup>st</sup> century. Hershey: IGI Global. S. 72-97. 10.4018/978-1-5225-1668-2.ch004 [Mer information]
Fransson, G. (2016). Studieteknik och studentkompetens. Pedagogik för högskolelärare. Stockholm: Gidlunds förlag. S. 42-69. [Mer information]
Fransson, G. (2015). A Culture of Trust or an Ideology of Distrust? : Comparing Finnish and Swedish Educational Culture and the Impact on National Mentoring Approaches. Uncovering the Cultural Dynamics in Mentoring Programs and Relationships : Enhancing Practice and Research<em></em>. Charlotte, N. Carolina, USA: Information Age Publishing. S. 253-271. [Mer information]
Nordänger, U., Lindkvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A. (2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 149-159. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (2012). Att få syn på sin egen praxis : en introduktion till boken och dess teman. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 7-18. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Fusk, lärande och kreativa genvägar : ett resonemang om hur lärare kan arbeta för att motverka studentfusk. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 45-66. [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O., Olofsson, A. & Hauge, T. (2012). Förväntningar och realiteter : Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. Små skritt eller store sprang? : om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. S. 274-298. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). İsveç'te yeni öğretmenler için mentorluk [Mentoring new teachers in Sweden – a teacher registration reform under implementation].. Dunyada Mentorluk [Mentoring in the world]. Ankara: Pegem Akademi. S. 135-154. [Mer information]
Fransson, G. (2012). Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning - en översikt och problematisering av reformerna. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot legitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 21-52. Länk [Mer information]
Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H. (2012). Mentoring as Dialogue, Collaboration and/or Assessment?. Transitions and Transformations in Learning and Education. Dordrecht: Springer Berlin/Heidelberg. S. 271-290. 10.1007/978-94-007-2312-2_16 [Mer information]
Fransson, G. (2012). Professionalisering eller deprofessionalisering? Positioneringar och samspel i ett dilemmatic space. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 261-285. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2012). Rektor och lämplighetsprövningen - Hur rektorer skulle bedöma nya lärares kompetens under introduktionsperioden. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 137-174. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Fransson, G. (2008). International cooperation and the challenge of sensemaking. Newly qualified teachers in Northern Europe : comparative perspectives on promoting professional development. Gävle: Gävle University Press. S. 27-44. [Mer information]
Golan, M. & Fransson, G. (2008). Professional codes of conduct : towards an ethical framework for novice teacher educators. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. S. 45-57. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Fransson, G., van Lakerveld, J. & Rohtma, V. (2008). To be a facilitator of in-service learning : challenges, roles and professional development. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. S. 75-88. [Mer information]
Fransson, G. (2006). Drivkrafter för diskussioner kring ”teori och praktik” : nedslag i texter om fyra yrkesgruppers yrkes- och utbildningsarenor. Verklighet verklighet : teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. S. 99-116. [Mer information]
Fransson, G. (2004). De fyra musketörerna… och den ensamma kämpen : Om två nyblivna lärares skilda förutsättningar att lära sig. Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brain Books. S. 250-272. [Mer information]
Fransson, G. (2004). Reflektion, lärande och kompetensförståelse : aspekter av högskolelärares professionalism. Kunskap och Lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 80-98. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2004). Utveckling och utmaningar för nyblivna lärare. Första steget. Lund: Studentlitteratur. S. 9-17. [Mer information]
Morberg, Å. & Fransson, G. (2003). Utveckling av didaktik som akademiskt ämne. Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 244-253. [Mer information]
Fransson, G. (2002). Om institutionella förväntningar på lärare och lärarroller. Mellan praktik och teori : Tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning. Stockholm: HLS Förlag. S. 100-112. [Mer information]

Konferensbidrag

Fransson, G. (2018). A theoretical contribution to research on ‘teacher induction policies’ and ‘mentoring policy’. . [Mer information]
Fransson, G. (2018). Conceptual and contextual confusion? Making Sense of the Concept of “Mentoring” and the Accurate “Context”. AERA-conference-deposit. [Mer information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2018). Managing IT on a municipality level: on the role of strategists in developing digital competence. EDULEARN18 Proceedings. S. 9016-9020. 10.21125/edulearn.2018.2113 [Mer information]
Fransson, G., Hrastinski, S., Jaldemark, J., Lindberg, O., Lundin, J., Svensson, L. & Öberg, L. (2018). On the Swedish National Grade School for Digital Technologies in Education – GRADE : Expectations and experiences of doctorial students and supervisors. ICERI2018 Proceedings. S. 769-774. 10.21125/iceri.2018.1164 [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2017). Conditions for implementing ICT in Swedish upper secondary schools: How national strategies for implementation relate toexisting local educational practices. . [Mer information]
Lindberg, O., Olofsson, A., Fransson, G. & Hansson, A. (2017). Developing awareness of digital competence and skills through dialogue – a methodological reflection. INTED2017: 11th International Technology, Education and Development Conference. S. 5679-5686. 10.21125/inted.2017.1329 [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Exploring a conceptual framework to understand how principals balance the partly contradictory tasks of evaluating and supporting newly qualified teachers. . [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017). Structure and support rather than state of the art technology – Mapping students´ talk about Information and Communication Technology in Upper Secondary Schools. The International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings. S. 285-295. [Mer information]
Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. <em>The International Conferenceon Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings</em>. S. 378-388. Länk [Mer information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2016). Contrasting Views – Student and Teachers Perceptions on ICT in Eduation. ICITE 2016, PROCEEDINGS : International Conference on Information COmmunication Technologies in Education. S. 1-10. Länk [Mer information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2016). Policy Narratives VS. The Actual Use of Digital Technologies. Practices That Never Meets?. . [Mer information]
Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences : The use of informal and interpersonal sources of information for assessment. 2016 annual meeting of the American Educational Research Association. [Mer information]
Frelin, A., Grannäs, J. & Fransson, G. (2016). Relational Dimensions of Policy Enactment : Principals' Experiences of Relations With Newly Qualified Teachers During the Teacher Registration Reform. . Länk [Mer information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2016). What do upper secondary school teachers want to know from educational research on ICT in teaching and learning?. . [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). A metasynthesis of research on mentor education : three emerging dimensions. . Länk [Mer information]
Fransson, G. (2015). Digital Dilemmas in Dilemmatic Space(s) : Analysis of a Digitalized Society. . Länk [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly Qualified Teachers During a Teacher Registration Reform. . S. 1076-. [Mer information]
Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2015). Standards for Newly Qualified Teachers in Australia, Scotland and Sweden : a Comparative Analysis of Focus and Rationales. . S. 2753-. [Mer information]
Fransson, G. (2015). Symposium Practices of Mentoring (Part III) : ICT Mentoring Practices and the Potential Impact of Teacher Standards. . S. 1104-. [Mer information]
Fransson, G. (2015). Web-based Education for Mentors of Newly Qualified Teachers : Challenges and Opportunities. . S. 2752-. [Mer information]
Fransson, G. (2014). Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches. . [Mer information]
Fransson, G. (2014). Educational culture and the impact on national mentoring approaches : Comparing issues of trust, research-based development and ideology in a Finnish and Swedish educational context. AERA conference, digital database. [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Exploring a conceptual framework for research on Induction and Mentoring : Combining Policy enactment, task perception, and agency. AERA conference, digital database. [Mer information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2014). Forskning om mentorsutbildningar : en meta-syntes. . [Mer information]
Fransson, G. (2014). Making sense of a digitalised society? Manoeuvring a digital dilemmatic space. . [Mer information]
Fransson, G. & Aspfors, J. (2014). Research on mentor education : an overview and meta-synthesis. . [Mer information]
Fransson, G. (2014). Teacher Registration and Mentoring in Sweden. . [Mer information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2014). Teacher-student relationships matter : relational dimensions of teacher commitment to students. Teachers matter - but how?. [Mer information]
Fransson, G. (2013). A teacher registration reform that transforms the ‘educational space’ : An analysis of changing roles, relations, powers and positions. . [Mer information]
Aspfors, J., Kemmis, S., Fransson, G. & Edward-Grove, C. (2013). Contested Architectures of Mentoring : Support, Supervision or Collective Self-Development. . [Mer information]
Kochan, F., Feldman, P., Hager, M., Dominguez, N., Searby, L., Brondyk, S., McMahan, S., Fransson, G., Green, A., Myers, S., Green, A. & Kent, A. (2013). Creating a Comprehensive Mentoring Research Agenda: Literature Reviews and Future Directions. . [Mer information]
Fransson, G. (2013). Discussant in the Symposia "Research on Practices of Teacher Induction Part II". . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Highly Committed Teachers: What Makes Them Tick? : A Study of Sustained Commitment from a Longitudinal Perspective. . [Mer information]
McMahan, S. & Fransson, G. (2013). Mentoring Policy Research: What's Out There?. . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Professional (Non-)Commitment? : Dilemmas in Teachers’ Task Perception in Relation to Documentation. . [Mer information]
Fransson, G. (2012). Head Teachers on Evaluating Newly Qualified Teachers’ Competencies – What to Focus on and How.. <em>Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional</em>. Brussels: Association for Teacher Education in Europe (ATEE). S. 74-90. [Mer information]
Frelin, A., Nordänger, U., Lindqvist, P. & Fransson, G. (2012). Lessons learned – changing times : 87 former teacher graduates on their careers during 15 years. . [Mer information]
McMahan, S., Hager, M., Dominguez, N., Brondyk, S., Fransson, G., Green, A., Myers, S. & Kent, A. (2012). Mentoring Across Professions and National Borders: Expandingthe AERA International Mentoring Network : AERA sessions: Invited session April 16 at AERA-conference.. . [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors and mentoring in a dilemmatic space : Analysis of changed preconditions for mentoring due to a Teacher Registration Reforms. . S. 4-17. [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors, Mentoring and Dilemmatic Spaces: A contribution to theoretical renewal for understanding mentoring<em> </em>. . [Mer information]
Fransson, G. (2012). Policy borrowing, but what about policy learning? Analyses of the changing roles, relations, power and position of the educational space when implementing a teacher registration reform.. . [Mer information]
Fransson, G. (2012). Pre-School Managers on Evaluation Newly Qualified pre-school Teacher’s Competencies for Teacher Registration. . [Mer information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2012). “You’re never finished” : Teachers on commitment, professional struggle and positioning during 15 years of change. . [Mer information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education : Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. . [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). Dilemmatic Spaces in Teachers Work : Towards a Conceptual Framework for Dilemmas in Teachers Work. . [Mer information]
Fransson, G., Jokinen, H. & Klages, W. (2011). Education of Mentors. . [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). New Regimes of Assessment, Grading and Accountability : Analysing Reform-based Dilemmas in Educational Settings. . [Mer information]
Fransson, G. (2011). Teacher Registration Reform in Sweden : Opportunities, Challenges and “business as usual". . Länk [Mer information]
Fransson, G. (2011). Teacher registration, the state and the teacher : Analyses of changing roles, relations, identities and positions. . [Mer information]
Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H. (2010). Collaboration or assessment? Some perspectives on mentoring in Finland and Sweden.. The conference Promoting Learning and Well-Being of Students and teacher at University of Jyväskylä, Finland, 7-9 June 2010. : Paper Presented 7 June. [Mer information]
Fransson, G., Jokinen, H., Heikkinen, H. & Eisenschmidt, E. (2010). Mentoring Formally or Informally? Dilemmas and Paradoxes of Mentoring and Education for Mentors.. . [Mer information]
Fransson, G., Heikkinen, H. & Jokinen, H. (2010). Newly Qualified Teachers in Northern Europe – Research and Development Network (Poster). . [Mer information]
Fransson, G. (2010). Qualifications and training needed by mentors : Swedish, Norwegian and Estonian examples. . [Mer information]
Fransson, G. (2009). Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle samt nätverket NewlyQualified Teachers in Northern Europe— Research and Development Network (NQTNE). . [Mer information]
Fransson, G. (2009). Knowledge input in responses to a government inquiry concerning probationary year for new teachers : the role of mentors and headmasters. . Länk [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2008). Lärarlegitimation - dilemman och möjligheter förskolledare och mentorer vid bedömning. . [Mer information]
Fransson, G. (2007). Diversities in different educational settings : a comparative study of communicative conditions and the process of professionalisation for commissioned officers and school teachers. . [Mer information]
Fransson, G. (2007). En sammenlikning mellom skole og det militære når det gjelder spørsmålet om innføring i yrket. . [Mer information]
Fransson, G. (2006). Induction in different professions — trends and tails. . [Mer information]
Fransson, G. (2005). Dokumentation för kvalitetsutveckling : Olika sätt att dokumentera nya lärareserfarenheter. . [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Veiledning av nyutdannede lærere i Sverige. . [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Vilka är förutsättningarna för en bra grundskola och desslärare i framtiden?. . [Mer information]
Fransson, G. (2003). Tomrum, teori och praktik : Nedslag i aktuellprofessionsforskning. . [Mer information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2002). Influences in Sweden of an International Project of Education : The influence, in the Swedish context, of the project "Comparative study of the Induction Programmes in Europé", carried out by working group nr 9 in ATEE. . [Mer information]

Licentiatavhandling

Fransson, G. (2001). Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator. Lic.-avh. , 2001. Stockholm: Försvarshögskolan:n. 88 s. (Försvarshögskolans acta. D 6) [Mer information]

Rapporter

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 s. (FOU-rapport 45) Länk [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Fransson, G. (2003). Delrapport I : Bakgrund, metod och genus. Fördjupningsprojektet jämförelser mellan nyblivna fänrikars och nyblivna lärare gällande deras första yrkesverksamma år.. Stockholm: Försvarshögskolan. ILM. (FoT-rapport juni 2003. FoT 7.) [Mer information]

Övrigt

Fransson, G. & Lindberg, O. (2012). Policy and use of Digital Technologies : Two sides of a coin that never meets?. [Mer information]
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)