Undervisningsområde

Göran Fransson undervisar inom ämnena pedagogik och didaktik, främst inom lärarutbildningen. Undervisningens handlar ofta om vetenskaplig teori, forskningsmetoder, kritiskt tänkande, IT och handledning av examensarbeten och uppsatser. Fransson undervisar också i högskolepedagogiska kurser inom högre utbildning, i mentorsutbildningar samt i pedagogiska utbildningar riktade till offentlig sektor och privata näringslivet.
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)