Jan Grannäs

Fil Dr, Universitetslektor och docent i didaktik

Avdelningen för utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

Senaste publikationerna

Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Grannäs, J. & Stavem, S. (2019). Rebuilding the teaching and learning environment in an open-plan school building. . [Mer information]
Grannäs, J. & Kelchtermans, G. (2019). Teachers interpretive negotiations and learning environmental competence. . [Mer information]
de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). <em>Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö</em>.. Stockholm: (Ifous rapportserie 2019:2) [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)