Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Highlighting educational support professionals’ indirect contributions to the educational environment. Nordic Studies in Education, 37 (3-4), 217-230. 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-07 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Skolans mellanrum : Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer. Pedagogisk forskning i Sverige, 22 (3-4), 198-214. [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2017). Spaces of student support : comparing educational environments from two time periods. Improving Schools, 20 (2), 127-142. 10.1177/1365480216688547 [Mer information]
Grannäs, J. (2016). Spaces of surveillance : a study of newspaper articles on school surveillance cameras from 2002-2014. Education and Society, 34 (2), 69-85. 10.7459/es/34.2.05 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Direct and indirect educational relationships : Developing a typology for the contribution of different categories of school staff in relation to students’ educational experiences. Improving Schools, 18 (1), 56-68. 10.1177/1365480214562124 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Studying relational spaces in secondary school : applying a spatial framework for the study of borderlands and relational work in school improvement processes. Improving Schools, 17 (2), 135-147. 10.1177/1365480214534540 [Mer information]
Grannäs, J. (2014). The Abstract Citizen : Minority Youths Qualifying for Citizenship. Citizenship Teaching and Learning, 9 (2), 157-173. 10.1386/ctl.9.2.157_1 [Mer information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2013). Dilemmatic Spaces in Educational Contexts : Towards a conceptual framework for dilemmas in teachers work. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (1), 4-17. 10.1080/13540602.2013.744195 [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2010). Negotiations left behind : in-between spaces of teacher-student negotiation and their significance for education. Journal of Curriculum Studies, 42 (3), 353-369. 10.1080/00220272.2010.485650 [Mer information]
Grannäs, J. (2007). Peer engagement in learning democracy. International Journal of Learning, 14 (8), 189-196. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Frelin, A., Gershon, W. & Grannäs, J. (2014). Marknadsstyrning skapar oönskade elever. Pedagogiska Magasinet, 2. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Trygga möten i skolans mellanrum. Elevhälsa (3). [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)