Rapporter

de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). <em>Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö</em>.. Stockholm: (Ifous rapportserie 2019:2) [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 s. (FOU-rapport 45) Länk [Mer information]
Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2010). Report Work Package 4: Test evaluation and finalizing training program. 28 s. [Mer information]
Almaz Eriksen, E., Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2008). The ASSIST course plan. 31 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)