Kerstin Bäckman

Fil Dr, Universitetslektor i didaktik med inriktning yngre barn

Didaktik/ECE
U-avdelningen/AUE

Ämnesföreträdare för Didaktik

Projektledare för forskargruppen Early Childhood Education (ECE)

E-post: kerstin.backman@hig.se
Telefon:
026-64 85 53

 

Kerstin Bäckman tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom didaktik, undervisning och lärande i förskolan. Bäckman intresserar sig bland annat för hur matematik på olika sätt kan gestaltas i förskolan. Det är ett område som riktar fokus mot förskollärarprofessionen och förskolans inre verksamhet. I forskningen är således även begreppet undervisning i relation till förskolans kontext ett intresseområde.

Aktuell forskning

Bäckman är projektledare för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att erhålla ökad kunskap om hur undervisning, ämneskunskaper och ämnesdidaktik avseende matematik, naturvetenskap och teknik kan förstås i förskolan. Förutom förskollärares uttryckta ämnesförståelse är projektets specifika mål att studera hur ämnesdidaktik, dvs. de kunskaper och värderingar som ligger bakom förskollärarnas val av vad, varför och hur ett innehåll kan förstås och användas i förskolan. Projektet startade 2016 och pågår.Senaste publikationer

Bäckman, K. & Bose, K. (2017). Teaching of Mathematics and Science in Preschools : A Comparative Account of Botswana and Sweden. Teacher Development. [Submitted] [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2016). Barns lärare och deras professionskunskaper - exemplet matematik. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 27-44. [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children'sperspective. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Publicerad av: Kerstin Bäckman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)