Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bäckman, K. & Bose, K. (2017). Teaching of Mathematics and Science in Preschools : A Comparative Account of Botswana and Sweden. Teacher Development. [Submitted] [Mer information]
Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]

Doktorsavhandling

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2016). Barns lärare och deras professionskunskaper - exemplet matematik. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 27-44. [Mer information]

Konferensbidrag

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children'sperspective. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Play and Everyday Mathematics in Preschool. <em>5th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book</em>. S. 295-296. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2015). Preschool teachers and their professional knowledge : teaching mathematics in preschool. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 272-272. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Children´s Play as a Starting Point for Teaching Mathematics in Preschool. POEM : Online Proceedings. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Teaching Mathematics in Swedish Preschool - Didactic Situations. 24th EECERA Conference : ‘Us, Them &amp; Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 94-. [Mer information]
Bäckman, K. & Hammarberg, A. (2014). The importance of preschool teachers’ knowledge for quality in early childhood education. 24th EECERA annual conference ’Us, Them and Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 54-54. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Different Cultures, Different Contexts : Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2013). Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Teaching Mathematics And Science In Botswana And Sweden : A Comparative Account. <em> </em>. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2012). Matematikundervisning i förskolan<em> </em> : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K. (2012). Teaching and Learning Geometry in Preschool. . [Mer information]
Bäckman, K. (2011). Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning. Rights and Education. Länk [Mer information]
Bäckman, K., Bose, K. & Iller Givell, M. (2011). Teaching/Learning of Mathematics in Preschools : A case of Botswana and Sweden. Education from birth : Research, Practices and Educational policy. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Make the mathematics visibly in children's free activities in preschool : Challenges for the teaching profession. . Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Meaning making and learning in preschool. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)