Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Kapitel i böcker | Licentiatavhandling


Kapitel i böcker

Walldén Hillström, K. & Gejard, G. (2016). "Om du vill så ska jag hjälpa" - barns tillträdesstrategier till surfplattor. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 167-188. [Mer information]

Licentiatavhandling

Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Lic.-avh. , 2014. Uppsala: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 131 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala 167) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)