Silvia Edling

Fil Dr, Universitetslektor och docent i didaktik
Excellent lärare

E-post:  silvia.edling@hig.se
Telefon: 026-64 82 60

Aktuell forskning

Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv
Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Media och lärarutbildning: en diskursiv analys av mediedebatter om lärarutbildning mellan 2016-2017
Studien bekostas genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docenten Johan Liljestrand på Högskolan i Gävle.

En komparativ policystudie av lärares demokratiska professionalism på lärarutbildning i Sverige och Irland
Studien bekostas genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Geraldine Mooney Simmie på University of Limerick. För närvarande planeras en lärobok för Routledge.

Rätten att inte bli utsatt för våld på skolan
En studie om barns rättigheter, våld och ledarskap på Lundsbergsskola har bekostats genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent och universitetslektorn Guadalupe Francia på Stockholms Universitet och professor Carolyn M. Shields på Wayne State University, Detroit.

Senaste publikationerna

Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2018). Democracy and emancipation in teacher education : A summative content analysis of teacher educators' democratic assignment expressed in policies for Teacher Education in Sweden and Ireland between 2000-2010. Citizenship, Social and Economics Education, 7 (1), 20-34. 10.1177/2047173417743760 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education. [Accepted] [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2018). Teachers’ Democratic Assignment : a critical discourse analysis of teacher education policies in Ireland and Sweden. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education. 10.1080/01596306.2018.1449733 [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Francia, G., Edling, S. & Sund, L. (2018). What does research tell us on the interrelation between justice, sustainability and teacher education?. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)