Silvia Edling

Fil Dr, professor i didaktik
Excellent lärare

Avdelningen för utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: silvia.edling@hig.se
Telefon: 026-64 82 60


Silvia Edling har examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle. Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med etik, likabehandling och mobbning i undervisning.

Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och social rättvisa.

Hon skriver bland annat följande:

Några av de utmaningar som jag ser att vi står inför handlar om att inte hamna i det förenklade svart/vita tänkandet som ofta präglar samhällsdebatten idag (Lukacs, 2005) och där det finns en tendens att landa i extrema ståndpunkter utan hänsyn till den mångfacetterade kunskap som finns om fältet. Det kan röra sig om ett ensidigt fokus mot antingen praktik eller teori liksom kunskap eller värden/emancipation i utbildning. Vad som istället behövs är att skapa bryggor mellan teori/vetenskap och praktik då allt vi gör i det praktiska bygger på vissa föreställningar som behöver synliggöras för att förändra och förbättra praktiken – vilket hänger ihop med praktiknära forskning. Vad mera, samhällen behöver inte bara individer med starkt självförtroende utan som också besitter nödvändiga kunskaper för att hantera samhällsutmaningar. Utrymmet mellan antingen-eller poler kan förstås som en komplex och existentiellt svår plats att vistas i eftersom det sällan finns några absoluta lösningar. Det kan kännas lockande att antingen ignorera motstånd och låta andra tänka/leda eller att med aggression förinta det som upplevs som svårt eller krångligt. Frågan man kan ställa sig är följaktligen hur vi ska undvika att fly från det här utrymmet där det säkra och osäkra möts och tillsammans hjälpas åt att hantera utmaningar med hjälp av den rika flora av vetenskapligt förankrad kunskap som (redan) finns? Här ser jag att mitt huvudsakliga bidrag till forskningsfältet och mitt engagemang finns.

 

Senaste publikationerna

Edling, S. & Liljestrand, J. (2019). “Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. Taylor & Francis. [Mer information]
Dorio, Nunzio, J., Francia, G., Edling, S., Ayik, B. & Abagat Liboon, C. (2019). Children at Our Walls : Dehumanizing Discourses and Policies Challenging the Rights of Asylum-Seeking Minors in the United States and Sweden. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2019). Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Highlighting relationships between historical consciousness and moral consciousness: Objectives, consequences and moral foci. . [Mer information]
Ammert, N., Löfström, J., Edling, S. & Sharp, H. (2019). Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections. . [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)