Silvia Edling

Fil Dr, Universitetslektor och docent i didaktik
Excellent lärare

E-post:  silvia.edling@hig.se
Telefon: 026-64 82 60

Aktuell forskning

Silvia Edling är docent i didaktik samt excellent lärare och är anställd som lektor vid högskolan i Gävle. Hennes forskning tar avstamp i ett holistiskt och relationellt sätt att närma sig undervisning på där frågor om kunskap, likvärdighet och socialisation är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Mer specifikt studerar Edling undervisningsmiljöer med särskilt fokus på hur idéer/perspektiv och handling samverkar, krav på och förutsättningar för lärarprofession, villkor och innehåll för undervisning och utbildningens demokratiska dimension. I samband med detta är tvärvetenskapliga möten och rörelse mellan närhet och distans viktiga i hennes forskning för att förstå utbildning på djupet och hantera aktuella utmaningar som pockar på uppmärksamhet.

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv
Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Media och lärarutbildning

En diskursiv analys av mediedebatter om lärarutbildning mellan 2016-2017
Studien bekostas genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docenten Johan Liljestrand på Högskolan i Gävle.

En komparativ policystudie av lärares demokratiska professionalism på lärarutbildning i Sverige och Irland

Studien bekostas genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Geraldine Mooney Simmie på University of Limerick. För närvarande planeras en lärobok för Routledge.

Rätten att inte bli utsatt för våld på skolan

En studie om barns rättigheter, våld och ledarskap på Lundsbergsskola har bekostats genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent och universitetslektorn Guadalupe Francia på Stockholms Universitet och professor Carolyn M. Shields på Wayne State University, Detroit.

Senaste publikationerna

Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2018). Democracy and emancipation in teacher education : A summative content analysis of teacher educators' democratic assignment expressed in policies for Teacher Education in Sweden and Ireland between 2000-2010. Citizenship, Social and Economics Education, 7 (1), 20-34. 10.1177/2047173417743760 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43 (7), 82-97. 10.14221/ajte.2018v43n7.5 [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2018). Teachers’ Democratic Assignment : a critical discourse analysis of teacher education policies in Ireland and Sweden. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education. 10.1080/01596306.2018.1449733 [Mer information]
Edling, S., Biffi, E., Francia, G. & Montà, C. (2018). Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)