Tobias Fredlund

Universitetslektor, Didaktik
Avdelningen för Utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

Ett av Tobias Fredlunds intresseområden är hur olika kommunikationsformer påverkar undervisning och lärande. Han är särskilt intresserad av hur exempelvis språk, bilder och gester kompletterar varandra i lärares och elevers betydelseskapande. Framför allt berör hans forskning undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen.

Aktuell forskning

Just nu deltar Tobias Fredlund i forskningsprojektet REDE vid universitetet i Oslo. Projektet syftar till att utöka kunskaperna om kommunikationsformers betydelse i undervisning och lärande om klimatrelaterade frågor.  

Senaste publikationerna

Fredlund, T. & Knain, E. (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with the context of situation. 9ICOM Book of Abstracts. S. 64-64. [Mer information]
Suhr Lunde, M., Mathiassen, K., Fredlund, T. & Knain, E. (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice. . [Mer information]
Knain, E., Remmen, K. & Fredlund, T. (2018). Representations in students’ argumentation on SSI. . [Mer information]
Suhr Lunde, M., Mathiassen, K., Fredlund, T. & Knain, E. (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning. 9ICOM Book of Abstracts. S. 104-104. Länk [Mer information]
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)