Yvonne Lindh


Universitetsadjunkt i bildpedagogik

Akademin för utbildningsvetenskap och ekonomi

Doktorand vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

E-post: yvonne.lindh@hig.se
Telefon:
026-64 87 49, 073-273 36 18

Yvonne Lindh tillhör forskargruppen ECE, Early Childhood Education, och är främst aktiv inom det estetiska området med inriktning bildpedagogik.

Senaste publikationer

Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barnehageforskning, 15 (2), 1-18. Länk [Mer information]
Lindh, Y. (2016). Bildkonsten som en ingång till att förstå <em>den andre</em>. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. S. 147-166. [Mer information]
Lindh, Y. (2014). Förskoleateljén - en plats för barns skapande?. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 83-111. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)