Books


Books

Elde Mølstad, C. & Pettersson, D. (ed.) (2019). New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. 254 p. [More information]
Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (ed.) (2018). Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. Routledge. 248 p. 10.4324/9781315100432 [More information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (ed.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 p. (Lärarutbildningens skriftserie 8) External link [More information]
Pettersson, D., Pröitz, T., Román, H. & Wermke, W. (ed.) (2015). Curriculum versus Didaktik revisited: towards a transnational curriculum theory : A special issue of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, NordSTEP. CoAction Publishing. 100 p. (Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) 1) External link [More information]

Doctoral thesis

Pettersson, D. (2008). Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Diss. , 2008. Uppsala: Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 120) External link [More information]

Book chapters

Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2019). A chimera of quantifications and comparisons : the changing of educational 'expertise'. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Pettersson, D. & Elde Mølstad, C. (2019). A summary and an invitation. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Wärvik, G., Runesdotter, C. & Pettersson, D. (2019). Co-production of knowledge on the educational Agora : media activities and 'logics'. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2019). Education Governance by Numbers. Handbuch Educational Governance Theorien. Wiesbaden: Springer. P. 691-710. 10.1007/978-3-658-22237-6_30 [More information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2019). Intellectual and social organisation of international large-scale assessment research. New Practices of comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Pettersson, D. & Elde Mølstad, C. (2019). Introduction. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Chakraborty, S., Elde Mølstad, C., Feng, J. & Pettersson, D. (2019). The reception of large-scale assessments in China and India. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [More information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). Getting the numbers right : An introduction. Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. Taylor & Francis Group. P. 1-20. [More information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). Komparativ pedagogik. Pedagogik som vetenskap. Lund: Gleerups Utbildning AB. P. 93-112. [More information]
Elde Mølstad, C., Pettersson, D. & Prøitz, T. (2018). Soft Infusion : Constructing 'Teachers' within the PISA sphere. Education policies and the restructuring of the educational profession : Global and comparative perspectives. Singapore: Springer. P. 13-26. 10.1007/978-981-10-8279-5_2 [More information]
Elde Mølstad, C. & Pettersson, D. (2018). Who Governs the Numbers? : The Framing of Educational Knowledge by TIMSS Research. Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. New York: Taylor & Francis. P. 166-184. [More information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D. & Skott, P. (2017). Codification of Present Swedish Curriculum Processes : Linking Educational Activities over Time and Space. Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik : Non-affirmative Theory of Education. Cham: Springer. P. 363-393. 10.1007/978-3-319-58650-2_11 [More information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Ett ord och dess betydelse. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. P. 21-23. External link [More information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Forskning av och om praktik. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. P. 239-242. External link [More information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Inledning: Social kommunikation i ett sammanhang. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. P. 13-20. External link [More information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Kommunikativa aktiviteter och miljöer i förskolan. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. P. 105-107. External link [More information]
Pettersson, D. (2016). En tankestil och dess gränser : exemplifierat genom en räknande häst, en talande papegoja och en teckenspråkstalande schimpans. Att ta utbildningens komplexitet på allvar : en vänskrift till Eva Forsberg. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. P. 106-120. External link [More information]
Pettersson, D. (2016). Internationella kunskapsmätningars rationalitet och funktion. Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur AB. [More information]
Pettersson, D. & Forsberg, E. (2016). Meritokratin och jämförande kunskapsmätningar. Skola, Lärare, Samhälle - en vänbok till Sverker Lindblad. Göteborg: Göteborgs universitet. [More information]
Pettersson, D. (2016). Sveriges och Tysklands deltagande i internationella kunskapsmätningar. Bedömningskulturer i omvandling. Uppsala: Uppsala universitet. [More information]
Skott, P., Pettersson, D. & Bergh, A. (2015). Differentieringsfrågan under 70 år av skol(forms)reformer. Utbildning, makt och politik. Lund: Studentlitteratur. P. 97-116. External link [More information]
Bergh, A., Pettersson, D. & Skott, P. (2015). Kunskapsmätningar. Utbildning, makt och politik. Lund: Studentlitteratur. P. 163-180. External link [More information]
Forsberg, E. & Pettersson, D. (2014). European Educational Transfer and Curriculum Displacement : the Swedish case. Transnational Policy Flows in European Education : the making and governing of knowledge in the education policy field. Oxford: Symposium Books. [More information]
Pettersson, D. & Wester, A. (2014). Skolan i världen : internationella kunskapsmätningar. Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur och kultur. P. 491-518. [More information]
Pettersson, D. (2014). The Development of the IEA : the rise of large-scale testing. Transnational Policy Flows in European Education : the making and governing of knowledge in the education policy field. Oxford: Symposium Books. External link [More information]
Pettersson, D. (2013). Om internationella kunskapsmätningar, jämförande pedagogik och nationella resultatkulturer. Läsning!. Stockholm: Svensklärarföreningen. P. 169-187. [More information]
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). Den svenska skolans resultat : Från standardprov till PISA. PISA : sannheten om skolen?. Oslo: Universitetsforlaget. P. 222-239. [More information]
Pettersson, D. (2010). Internationella kunskapsmätningar och deras funktioner. Bedömning i och av skolan : Praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. P. 259-274. [More information]
Pettersson, D. & Wester, A. (2010). Skolan i världen : internationella kunskapsmätningar. Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur & Kultur. [More information]
Pettersson, D. (2009). Internationella jämförande kunskapsmätningar i ett utbildningspolitiskt perspektiv. PISA, pedagogik och politik i Finland. Åbo Akademi: Pedagogiska fakulteten. [More information]
Pettersson, D. (2006). Internationella jämförande kunskapsmätningar. Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system för styrning? : en antologi. Stockholm: HLS Förlag. [More information]
Pettersson, D. (2003). Bakgrunden till PISA : Programme for International Student Assessment. Skolan och tusenårsskiftet : En vänbok till Ulf P Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)