Rapporter

Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2015). International Comparisons of School Results : A Systematic Review of Research on Large Scale Assessments in Education. Stockholm: Vetenskapsrådet. 209 s. Länk [Mer information]
Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2015). Internationella jämförelser av skolresultat. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådets rapporter) Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2008). Kunskapsbedömning : ett komparativt paradigm. (Utredningsuppdrag åt Skolverket) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)