Erika Björklund

Fil. Dr. i pedagogik
Universitetslektor i pedagogik

E-post: erika.bjorklund@hig.se

Telefon: 026-64 89 35

Erika Björklund tillhör ämnet pedagogik och är främst aktiv inom det hälsopedagogiska området. Erika Björklund arbetar för närvarande med att utforma ett forskningsprojekt om lärares elevhälsoarbete och intresserar sig även för hur idéer om hälsa ges och får utrymme i pedagogisk forskning och idébildning. Bland annat intresserar sig Erika Björklund i det sammanhanget för hur njutning används som pedagogiskt verktyg i hälsoarbete, hur genus och evolutionsteoretiska idéer tar sig uttryck i hälsofrämjande arbete och med vilka effekter för hur kvinnor och män inbjuds till att förstå sig själva som hälsosamma varelser, samt för hur forskare i ämnet pedagogik intresserar sig för hälsoområdet.

Aktuella forskningsprojekt

Just nu är Erika Björklund engagerad i ett par olika forskningsprojekt:

  • Hälsa i ämnet pedagogik. Syftet med projektet är att utforska vilket intresse forskare i ämnet pedagogik har för hälsoområdet. Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling och pågår under 2016-2017.
  • Lärares elevhälsoarbete. Ett annat av Erika Björklunds projekt inleds under 2017 och handlar om hur lärare i sitt vardagliga arbete ser på och arbetar med elevers hälsa. Projektet bidrar med kunskap om hur lärare ser på gränsdragningen mellan det hälsoarbete som lärare gör i och utanför klassrummet jämfört med det hälsoarbete som elevhälsoteamen gör.

 

Senaste publikationerna

Björklund, E. & Wright, J. (2017). Gender and evolutionary theory in workplace health promotion. Health Education Journal, 76 (8), 893-905. 10.1177/0017896917722372 [Mer information]
Björklund, E. (2019). The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)