Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Björklund, E. & Wright, J. (2017). Gender and evolutionary theory in workplace health promotion. Health Education Journal, 76 (8), 893-905. 10.1177/0017896917722372 [Mer information]

Doktorsavhandling

Björklund, E. (2008). Constituting the Healthy Employee? : Governing gendered subjects in workplace health promotion. Diss. , 2008. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 223 s. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 90) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Björklund, E. (2009). Hälsa och anställningsbarhet : en kritisk analys. Anställningsbarhet : Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. S. 137-151. Länk [Mer information]
Björklund, E. (2007). What "is" feminist poststructuralist writing?. Present challenges in gender research. Umeå: National School of Gender Research, Umeå University. S. 15-28. [Mer information]

Konferensbidrag

Björklund, E. (2019). The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2016). Disciplined by pleasure : Pleasure as a mode of governing in health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. Social Justice, Equality and Solidarity in Education?. Länk [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. . [Mer information]
Björklund, E. (2014). Risk and pleasure in health promotion. . Länk [Mer information]
Björklund, E. (2013). Teaching employees to “do” health and wellness : Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2012). Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion : a gender analysis. AARE-APERA 2012. [Mer information]
Björklund, E. (2011). Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. (2007). Constructing healthy bodies in health education. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Writing Different(ly)?. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Theoretical Perspectives on the Body. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention. . [Mer information]
Björklund, E. (2002). Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys. . [Mer information]
Björklund, E. & Wijk, K. (2002). Genderand educational ”safer sex” interventions. . [Mer information]
Björklund, E. (2001). Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program. . [Mer information]

Rapporter

Björklund, E. & Grysell, T. (2007). Förväntade lärandemål : ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet. Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet. 23 s. (Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2007:1) Länk [Mer information]
Björklund, E. (2007). Timelines of Policy debates: Sweden : Deliverable No. 19. 56 s. [Mer information]
Publicerad av: Erika Björklund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)