Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Docent, Lektor i pedagogik

E-post: johan.liljestrand@hig.se

Telefon: 026-64 84 51

Aktuell forskning

Lärarstudenter och skolans demokratiuppdrag

Nytt bokkapitel med Silvia Edling i kommande volym: Raiker, A et al (ed) Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. Taylor & Francis, 2019.

Religion and Dialogue in modern Societies (ReDi)

Medverkar i ny bokantologi: Ipgrave, J, (red) (2018) Interreligious Engagement in Urban Spaces. Social, material and ideological dimensions. Springer.

Identitetsskapande bland ungdomar i en mångkulturell skolmiljö

Tillsammans med Teol Dr Linda Vikdal, Högskolan i Södertörn.

Förskollärare om relationen till det skol-liknande uppdraget

Hur ska man förstå att förskollärare ska utgå från ämnesmål och samtidigt utgå från barnens intressen och aktiviteter? Intervjubaserat projekt med diskursanalytiska, läroplansteoretiska och didaktiska ansatser.

DesDiNaTe

Design och didaktik inom naturvetenskap och teknik i förskolan 

Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

 

Senaste publikationerna

Liljestrand, J. (2018). How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations : The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 159-180. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Religion and Swedishness : Swedish students' attitudes to religion and nationality. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 263-274. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. . [Mer information]
Publicerad av: Johan Liljestrand Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)