Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Docent, Lektor i pedagogik

E-post: johan.liljestrand@hig.se

Telefon: 026-64 84 51

Aktuell forskning

Lärarstudenter och skolans demokratiuppdrag

Nytt bokkapitel med Silvia Edling i kommande volym: Raiker, A et al (ed) Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. Taylor & Francis, 2019.

Ungdomar i mångreligiösa miljöer

Tillsammans med Teol Dr Linda Vikdahl, Högskolan i Södertörn och professor Geir Skeie, Universitetet i Stavanger.

Framställningen av kristendom i grundskolans religionskunskap

Tillsammans med gruppen för Religionsdidaktik i Gävle, ReDiG och medlemmarna David Carlsson och Peder Thalén.

Förskollärare om relationen till det skol-liknande uppdraget

Hur ska man förstå att förskollärare ska utgå från ämnesmål och samtidigt utgå från barnens intressen och aktiviteter? Intervjubaserat projekt med diskursanalytiska, läroplansteoretiska och didaktiska ansatser.

DesDiNaTe

Design och didaktik inom naturvetenskap och teknik i förskolan 

Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

Vad är en innovativ lärare?

Projekt inom ATEE-nätverket, https://atee.education/rd-communities/professional-development-of-teachers/

 

Senaste publikationerna

Edling, S. & Liljestrand, J. (2019). Let’s talk about teacher education! : Analysing the media debates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. [Accepted] [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och lärande – didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Maintaining and Transforming Bridging Capital in a Swedish Interreligious Youth Project. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Liljestrand, J., Elm, A., Johansson, U. & Mårtensson, K. (2019). Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project. . [Mer information]
Publicerad av: Johan Liljestrand Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)