Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43 (7), 82-97. 10.14221/ajte.2018v43n7.5 [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). The place and conditions for democratic education in interreligious encounters. Religious education, 113 (1), 38-48. 10.1080/00344087.2017.1384970 [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). Education for Citizenship in Swedish RE - Approaches and Dilemmas in Teachers’ Talk. Religion & Education, 44 (3), 317-330. 10.1080/15507394.2016.1267541 [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2016). The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenship. Journal of Curriculum Studies, 48 (2), 151-166. 10.1080/00220272.2015.1108457 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Religions constructed as similar or different by teachers of religious education from a citizenship education perspective. British Journal of Religious Education, 37 (3), 240-255. 10.1080/01416200.2014.944094 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). The Church of Sweden as a (Contested) Actor in a Multi-religious Society : A Case Study of the Imam Debate in Public and Church Media. Journal of Dialogue Studies, 3 (2), 87-103. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Religiosity and Engagement in Religious Studies : Attitudes among Swedish Students. Religious Education Journal of Australia, 30 (1), 31-36. [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Teacher education for democratic participation : the need for teacher judgement in times of evidence-based teaching. Citizenship, social and economics education, 13 (3), 175-184. 10.2304/csee.2014.13.3.175 [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Citizenship Education in Discussions Concerning Political Issues. Utbildning och Demokrati, 21 (1), 77-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning & Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox. Utbildning och Demokrati, 16 (3), 37-52. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Liljestrand, J. (2011). Det demokratiska samtalet. Pedagogiska Magasinet (4). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Liljestrand, J. (2018). Religionskunskapslärares resonemang om den komplicerade mångfalden. Religion & Livsfrågor (2), 9-10. [Mer information]

Böcker

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande : Diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm: Liber. 172 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Diss. , 2002. Örebro: Örebro universitetsbibliotek. 228 s. (Örebro Studies in Education 6) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Liljestrand, J. (2018). How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations : The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 159-180. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Religion and Swedishness : Swedish students' attitudes to religion and nationality. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 263-274. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Konstruktionen av ungdomars syn på religion och samhälle i International Civic and Citizenship Education Study. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Gävle University Press. S. 39-54. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Om betydelsen av lärarens vägledning och omdöme. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 135-148. [Mer information]
Liljestrand, J. & Runesson, U. (2006). Interaction, Organisation, Tasks and Possibilities for Learning about Mathematical Relationships : A Swedish Classroom Compared with a US Classroom. Making connections : comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam: Sense Publishers. [Mer information]
Liljestrand, J. (2004). Skolkarriärer som social interaktion : exempel från matematiklektioner. Sociala handlingar och deras innebörder : lärande och identitet. Uppsala: Pedagogiska institutionen. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2017). Student Teachers Understanding of Democracy and Education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). The borders between preschool and school : Swedish preschool teacher's perspectives. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Place and conditions for democratic education in interreligious encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Social capital and education in interreligious NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Structures of religious thinking – Dialogue project members in Stockholm (Urban strand). . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Dialogical Practise in Stockholm. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Place and conditions for democratic action in multicultural NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers – multiculturalism and individual thinking. . [Mer information]
Edling, S., Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Demokratiperspektiver i svensk lærarutdanning : Tre om svensk lærarutdanning. Demokrati og lærerbevissthet : konferanserapport. Oslo: Universitetet i Oslo. Institutt for laererutdanning og skoleforskning. S. 81-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Dilemmas in classroom discussions – teachers’ practical deliberations as a prerequisite for democratic education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Presentation of Swedish data in the REDCO-project. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Religious Education Teachers Conceptions of "Religion" and its Implications for Citizenship. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Swedish national church as a (questioned) actor in the multi-religious society : a case study of a debate in public and church media. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Religions as Similar and Different According to Swedish Religious Studies Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2011). Citizenship education in discussions concerning “political” issues. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2009). Undervisande aktiviteter i förskolan : en jämförande studie mellan 5-årsgrupp och förskoleklass. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Den sociala konstruktionen av att förstå skolmatematik i forskningsintervjuer. . [Mer information]

Rapporter

Liljestrand, J. (2012). Dialogue-oriented theologies in the Swedish context. Hamburgs universitet: 21 s. [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Education for interreligious dialogue and interreligious understanding : A comparative pilot study of two educational projects. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)