Undervisningsområden

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (föreläsning, lektion, seminarium, handledning); Moment/Innehåll: alternativ pedagogik, examensarbete, forskningsdokumentation, metod och forskningsdesign, undervisningsplanering, utbildningsplanering och utbildningssystem (särskilt högre utbildning), utvärdering
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)