Forskning didaktik/utbildningsvetenskap

Här presenteras forskning som genomförs inom ämnesavdelningen för didaktik eller som medarbetare i ämnesavdelningen medverkar i.

Publiceringar och konferenspresentationer (2005-2015)

Forskargrupper

Early Childhood Education  (ECE)

Forskning om förskola, förskoleklass och fritidspedagogik    
Kontaktperson: fil.dr. Kerstin Bäckman
Läs mer om forskargruppen ECE

IT i lärande

Forskning om IT i lärande.
Kontaktperson: Professor Göran Fransson
Läs mer om IT i lärande

STORIES - STudies Of Relationships In Educational Settings

Forskning om utbildningsmiljöer.
Kontaktpersoner: Docent, fil.dr. Anneli Frelin och fil.dr. Jan Grannäs
Läs mer om STORIES

Forskningsprojekt

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av relationsarbete i skolans mellanrum(avslutat)

Projektet finansierades av AFA Försäkring och Högskolan i Gävle
Läs mer om Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum  
Kontaktpersoner: Fil.dr. Jan Grannäs, jan.grannas@hig.se ;  Docent, fil.dr. Anneli Frelin, anefrn@hig.se

Hur byggs en hållbar utbildningsmiljö

Pilotprojektet finansieras av rektors strategiska medel.
Kontaktpersoner: Fil.dr. Jan Grannäs, jan.grannas@hig.se ;  Docent, fil.dr. Anneli Frelin, anefrn@hig.se

Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete med Umeå universitet och Mittuniversitetet.
Kontaktperson: Professor Göran Fransson

RAOL - Rektorers Arbetsmiljö Och Lämplighetsprövning av nya lärare

Projektet finansieras av AFA Försäkring och Högskolan i Gävle
Läs mer om Rektors arbetsmiljö och lämplighetsprövning av nya lärare (RAOL-projekt).
In English: Head Masters working contiontion and the evaluation of Newly Qualified Teachers (RAOL-project)
Kontaktpersoner: Professor Göran Fransson, Docent, fil. dr. Anneli Frelin, Fil.dr. Jan.grannas

Väg-skäl - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och genomfördes i samverkan med forskare vid Linnéuniversitet under åren 2012-2015
Läs mer om Väg-skäl
Kontaktpersoner: Professor Göran Fransson, Docent, fil. dr. Anneli Frelin

Översikt över publikationer och konferenspresentationer av/med ämnesavdelningens medarbetare för åren 2005 - (Nov.) 2015.

Kontakt

För mer information kontakta

Göran Fransson, Professor i didaktik, docent i pedagogik.
Telefon: 648639
Mobil:070-321 29 09
E-post:gfn@hig.se
Rum: 31:224

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)