Från design till praktik - Skolmiljöer ur ett Nordiskt perspektiv

Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medel har beviljats till en serie workshops på temat ”Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv”, i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Umeå Universitet och Universitet i Oslo. Deltagare från HiG är Anneli Frelin och Jan Grannäs, didaktikforskare med intresse för utbildningsmiljöer och skolbyggnader.

Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES. För mer information om nätverket, klicka här.

Press:

Högskolan i Gävle

Radio Gävleborg

IT-pedagogen

Elektronik i Norden

Byggkontakt


För mer information, kontakta Anneli Frelin eller Jan Grannäs.

Publicerad av: Sara Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-01-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)