Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning inom juridik

Den övergripande forskningen inom juridik handlar om fastigheter och skatter. Forskare inom juridik och aktuella projekt kan du läsa om här.

För närvarande finns det ett doktorandprojekt om beskattning av sjömän. Ytterligare ett doktorand­projekt är i startgropen 2022. Det handlar om barns rätt till bostad när den ena föräldern har blivit utsatt för våld i nära relation. Några nya forskningsprojekt är också på gång.

Det finns en lärobok publicerad på området skriven av Daniel Andersson, Hanna Grylin och Eleonor Kristoffersson:

Beskattning av fastigheter och bostadsrätter

Forskare inom juridik och projekt

Eleonor Kristoffersson

Eleonor Kristoffersson har just nu ett externfinansierat projekt om Nordisk rättslikhet i skatterätten.

Eleonors forskarpresenation

Daniel Andersson

Daniel Andersson är adjunkt inom rättsvetenskap och sedan 2021 även doktorand vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat som handläggare på Skatteverket i nästan 14 år. Daniel forskar om beskattning och rätten till sociala förmåner för sjömän samt hur detta kan påverka möjligheten att ta del av det svenska socialförsäkringssystemet.

Hanna Grylin

Hanna Grylin forskar inom skatteförfarandet och deltar för tillfället i ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Örebro universitet tillsammans med bland andra Eleonor Kristoffersson och Börje Leidhammar. Projektet handlar om hanteringen av digital finansiell information och mer om projektet kan du läsa på Örebro universitets hemsida.

Hanna Grylin har ytterligare ett projekt som om inkomstbeskattning av skogen och skogsfastigheter.

Hannas forskarpresentation

Mikael Ek

Mikael Ek forskar om mervärdesskatt med fokus på skattens EU-rättsliga dimension. För tillfället bedriver Ek två forskningsprojekt:

  • Det första är finansierat genom ett post doc-stipendium från stiftelsen Centrum för skatterätt och rör mervärdesbeskattningen av idrottstjänster. Projektet handlar särskilt om huruvida en skattefrihet för ideella tillhandahållare av idrottstjänster stämmer överens med principer om konkurrensneutralitet.
  • Det andra projektet bedrivs inom ramen för anställningen vid högskolan och sker tillsammans med jur. dr. Jonatan Schytzer. Detta projekt är ämnesöverskridande och berör mötet mellan mervärdesskatterätt och konkurrensrätt. Projektet har utmynnat i en längre artikel om mervärdesskattefordrans status i konkurs. Nästa artikel kommer att behandla mervärdesskatt vid offentligt ackord.

Mikaels forskarpresentation

Börje Leidhammar

Börje Leidhammar forskar och skriver artiklar om delgivning, talan i skattemål, rättelser på eget initiativ, anstånd med betalning av skatt och har påbörjat en studie tillsammans med professor Eleonor Kristoffersson om tystnadsplikt för advokater.

Han ingår även i forskningsprojekt om digital finansiell information tillsammans med Hanna och Elenor. En systematisk sammanställning och kommentar till skatte­processuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen under år 2021 avses att bli publicerad i SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte i juni 2022. Därutöver uppdateringar av handböcker och lagkommentarer tillsammans med f.d. justitierådet Karin Almgren.

Börjes forskarpresentation

Candice Ståhl

Candice Ståhl är adjunkt inom rättsvetenskap och planerar ett forskningsprojekt om barns rätt till bostad när den ena föräldern har blivit utsatt för våld i nära relation. Projektet är planerat att starta hösten 2022. Candice har gått doktorandkurser. Hon har även sökt externa medel för det planerade projektet.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)