Gå till eugreenalliance
Sök

IT i lärande

IT i lärande är en forskningsgrupp inom området utbildningsvetenskap. Forskningsgruppen studerar villkor för användning av IT inom utbildning.

Inom forskningsgruppen IT i lärande undersöks och utvecklas villkoren för användning av interaktionsteknologi (IT) som stöd för undervisning och lärande i olika sammanhang. Forskningsgruppen har även som ambition att via exempelvis design-baserad forskning bidra till utvecklingen av en professionell digital kompetens hos olika aktörer som arbetar med att skapa förutsättningar för lärande. Sådana samarbeten sker exempelvis inom lärarutbildningen, och inkluderar såväl lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med lärare och IT-pedagoger i ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

GRADE

Pågående forskning

Här är ett urval av forskningsgruppens projekt.

 • Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school
  (Göran Fransson I samarbete med partners vid Umeå University, Ola J. Lindberg och Anders D. Olofsson). Projektet pågår under åren 2015-2020 och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet är avslutat och fokus just nu ligger bland annat på sk. cutting edge technologies som VR.
 • Virtual Reality (VR) i olika utbildningskontexter
  Inom ramen för Digital Learning Lab (DLL) genomförs explorativa studier tillsammans med lärare för att undersöka utmaningar och möjligheter med att använda VR för undervisning och lärande. Studierna berör t.ex. undervisning inom högre utbildning och i olika ämneskontexter på gymnasiet. I det senare fallet samarbetar vi idag med lärare i Gävle och Sandviken, bland annat inom ramen för den sk. ULF-samverkan.
  Se film från webbinariet
 • Undersökning av lärares och elevers upplevelser av en-till-en undervisning
  Forskningsgruppen undersöker som del av ett externt utvärderingsuppdrag de upplevelser och uppfattningarna som grundskollärare och elever har av den så kallade en-till-en satsning som en kommun i regionen inledde för drygt ett decennium sedan (en-till-en betyder att varje elev har tillgång till en egen digital enhet för sina studier).
 • Distans- och hybridundervisning inom högre utbildning
  Forskningsgruppen representeras i ett högskoleinternt projektet med syftet att öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter som hybrida undervisnings-former kan innefatta för lärare och studenter. I projektets studeras bland annat existerande förutsättningar för genomförande av hybridundervisning på Högskolan i Gävle. I samverkan med avdelningarna för IT samt Fastighet och service utvecklas, prövas och studeras även sociala, digitala och fysiska aspekter av hybrida undervisningsmiljöer. Detta görs med utgångspunkt i de tre huvudaktörernas perspektiv, lärare, studenter på plats och studenter som deltar via videokonferens.
 • Digitala teknologier i gymnasieskolan
  Sara Mörtsell (doktorand GRADE). Studerar användningen av digitala teknologier i gymnasieskolan.
 • Digitala system i kvalitetsarbete i förskolor
  Amelie Nebes (Doktorand UPGRADE), Studerar användningen av digitala system i kvalitetsarbete i förskolor.

Forskningsprogram Digitalisering, teknologier, media och lärande

Ett centralt nav i forskningsgruppens verksamhet är forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML) som ingår i det Strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande.

Kan virtual reality användas i skolans undervisning?

En filmad föreläsning som spelades in av SVT/UR under början av april 2021.

Jörgen Holmberg och Göran Fransson berättar om möjliga användningsområden för Virtuella verkligheter (VR) i skolans undervisning och hur praktiknära forskning kan vara en framkomlig väg för att undersöka möjligheter och utmaningar i ett sådant användande. Exempel på lärares, forskares och lärarstudenters erfarenheter från olika forsknings- och samarbetsprojekt presenteras. Göran Fransson gick dessvärre bort strax efter inspelningen.

Medlemmar IT i lärande

Medlemmar i forskningsgruppen

Ola J Lindberg, professor (gästprofessor, forskningsledare)
Johan Liljestrand, docent pedagogik
Jörgen Holmberg, lektor didaktik (forskningsledare)
Davoud Masoumi, lektor didaktik
Maryam Bourbour, lektor pedagogik
Tobias Fredlund, lektor didaktik
Kristina Walldén-Hillström, adjunkt didaktik
Claes Westelius, adjunkt
Anette Ivarsson, adjunkt
Sara Mörtsell, doktorand didaktik
Amelie Nebes, doktorand pedagogik

Respektive forskares publikationer hittar du i forskarpresentationen (klicka på namnet)

Kontakt

Forskningsgruppledare

Jörgen Holmberg
E-post: jorgen.holmberg@hig.se
Telefon: 026-64 50 91

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)