Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprojektet Skolans mellanrum

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum

Forskningsprojektet finansierades av AFA Försäkring och pågick 2012-2014.

Lärares arbetsmiljö präglas av att de förutom sin egen arbetsmiljö har ett ansvar för sina elevers arbetsmiljö. Detta ansvar innefattar att se till så att relationerna i skolan är trygga och främjar elevernas lärande, vilket är reglerat i lag (SFS, 2010:800). För att fånga komplexiteten i lärares arbetsmiljö kan man använda begreppet utbildningsmiljö (se Lärarförbundet, 2006), vilket omfattar samtliga förutsättningar för lärandet, det vill säga allt som påverkar den dagliga miljön såsom till exempel lokalerna, uppdraget och eleverna. I dagens skola är utbildningsmiljöer utsatta för påfrestningar, till exempel i form av stress, hot och våld.

Målet med studien var att bidra till en förbättring av utbildningsmiljöer i skolan, genom att undersöka hur personal och elever bygger och upprätthåller relationer som främjar utbildningsmiljöer. Ett särskilt intresse riktades mot de informella sociala situationerna och ställena i skolan.

Referenspersoner för projektet:

Professor Gert Biesta
Professor Jan van Tartwijk
Professor Peter Gill

Mer information: Anneli Frelin, Fil dr., Jan Grannäs, Fil dr., Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi.

Anneli Tel.nr: 026-648143, mobil: 0703178514. E-post: anneli.frelin@hig.se

Jan Tel.nr: 026-648497, mobil: 0705181515. E-post: jan.grannas@hig.se

Publikationer:

 

Nationella artiklar för arbetslivet

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2014) Trygga möten i skolans mellanrum. Elevhälsa, 3.

Frelin, Anneli, Gershon, Walter S. & Grannäs, Jan (2014). Marknadsstyrning skapar oönskade elever. Pedagogiska magasinet, 2.

Internationella peer-reviewed artiklar

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2015). Direct and indirect educational relationships. Developing a typology for the contribution of different categories of school staff in relation to students’ educational experience.  Improving Schools, 18(1), 56-68.

Frelin, Anneli, & Grannäs, Jan (2014). Studying relational spaces in secondary school. Applying a spatial framework for the study of borderlands and relational work in school improvement processes. Improving Schools, 17(2), 135-147.

Frelin, Anneli, & Grannäs, Jan (2013). The production of present and absent presences in education. Journal of Pedagogy, 4(2), 139-161.

Internationella peer-reviewed kapitel

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2014). Navigating middle ground: A spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. I Zandvliet, David, den Brok, Perry, Mainhard, Tim & van Tartwijk, Jan (eds.) Interpersonal Relationships in Education: From Theory to Practice (57-70). Rotterdam: Sense Publishers.

Internationella konferenspresentationer

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (accepted).Using a Spatial Perspective to Explore the Creation of Safe School Environments. Paper to be presented at the 2015 AERA Annual Meeting, Chicago, USA.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (accepted). Educational environment or surrounding? Education support professionals and the atomistic logics of school governance. Paper contribution to the Symposium: The presence of educational environments: Exploring conditions for action and the dynamics of practice in relation to various educational purposes at the AAACS conference, Chicago, USA.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2015). Highlighting indirect functions - Implications of using an ecological understanding for exploring safe educational environments. Paper contribution to the Symposium: Revisiting the notion of educational environments - different perspectives on purpose, practice and conditions for action at the NERA conference, Gothenburg, Sweden.

Grannäs, Jan & Frelin, Anneli (2014) Using a spatial perspective for analyzing teachers’ task perception in the educational environment. Paper presented at the 2014 AARE-NZARE annual international conference, Brisbane, Australia.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2014). In the face of Neo-Liberalism. Public educators and resources for defending a democratic discourse. Paper presented at the 2014 AERA Annual Meeting, Philadelphia, USA.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2013). Direct and Indirect Educational Relationships: the Varying Significance of Content in School Relationships. Paper presented at the 2013 AARE annual international conference, Adelaide, Australia.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2013). Results and accountability - Marginalization of the educational interpersonal space. Paper presented at the 1st European Conference on Curriculum Studies, October 18-19, Braga, Portugal.

Grannäs, Jan & Frelin, Anneli (2013). Concerns and student back-up in the common areas in school. The significance of the borderlands. Paper presented at the NERA 41st Congress, March 7th to 9th, 2013, in Reykjavik, Iceland.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2012). Navigating Middle Ground – A Spatial Perspective on the Borderlands of Teacher-Student Relationships in Secondary School. Paper presented atICIRE, Vancouver, Canada.

Pressklipp:

Dagens Nyheter


Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)