Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsstudie om lärmiljöer

I processerna från att skapa till att bebo en skola ingår olika aktörer som samarbetar utifrån olika slags kunskap, alla med målet att skapa ett lyckat resultat. Vi är intresserade av dessa processer och vad som går att lära från dem.

Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från en kommunal skola och en fristående skolas process inför fastställande av organisation och arbetssätt utifrån respektive skolas pedagogiska idé samt utformning och användning av lärmiljöer som stöder skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt.

Målgruppen för resultatet är alla professioner som är involverade i processen att planera, bygga och använda lärmiljöer – politiker, strateger samt utbildnings- och fastighetsorganisationer.

Forskningsstudien är finansierad av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och pågick 2020-2022.

Projektet är nu avslutat, se pressmeddelande.

Slutrapporten Nya lärmiljöer - Från vision till verksamhet i två innovativa skolor finns nu publicerad.

Kontakt

Anneli Frelin, professor i Didaktik
E-post: anneli.frelin@hig.se

Jan Grannäs, docent i Didaktik
E-post: jan.grannas@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)