Gå till eugreenalliance
Sök

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler - FRAFFÖR

I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga arbetet, utifrån verksam­hetens organisation och arbetssätt.

Forskningsstudien, Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, (FRAFFÖR) har fått fortsatt finansiering och syftar i sin helhet till att belysa vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolans uppdrag och dagliga arbete med barn utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt. Fokus är att genom fallstudier följa personal och barn från mer traditionella förskoleavdelningar för större barngrupper till nybyggda förskolelokaler för mindre barngrupper, detta mot bakgrund av att Adda (före detta SKL Kommentus) har arbetat fram ett nytt nationellt funktionsprogram och ramavtal för kommunala förskolebyggnader. I studien följs också den implementeringsprocess som följer på upphandling av nya förskolor.

Studiens resultat kommer att vara till nytta för offentliga och privata aktörer vid planering, genomförande och utvärdering av framtida förskolebyggnader. Studiens första del har löpt under 2020-2021 och projektet har fått finansiering för sin andra del som pågår från 2022 till och med 2023. Studien finansieras i sin helhet av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

I projektet genomförs fallstudier i tre kommuner. Deltar gör Annika Elm och Lena O Magnusson med stöd av Anneli Frelin och Jan Grannäs. Samtliga är forskare och verksamma inom forskargruppen ROLE och projektet har sin placering inom forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer (MLM) i det strategiska forskningsområdet Innovativt Lärande.

Publikationer

Här skriver jag med osynlig text

Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [Mer information]

Framsida på rapporten Förskolans lärmiljöer

Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58) Länk [Mer information]

Elm, A & Magnusson, L. (2022) Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs hela rapporten

Fakta om FRAFFÖR

Titel
Framgångsfaktorer för funktionella förskolor (FRAFFÖR)

Projektsamordnare
Fredrik Johansson, SKR

Medverkande forskare
Annika Elm, Anneli Frelin, Jan Grannäs, Lena O Magnusson

Finansiär:
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Projekttid
2020–2021 (delstudie 1) 2022–2023 (delstudie 2)

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)