Gå till eugreenalliance
Sök

Multifunktionshus Södra Hemlingby

Regionen är i behov av smarta multifunktionsbyggnader för välfärdsändamål såsom förskola, skola och äldrevård. Ett nytänkande och unikt projekt är under utveckling i Södra Hemlingby i Gävle med planerat samutnyttjande av delar av lokalerna i samma multifunktionsbyggnad.

En ökad nyttjandegrad innebär effektiv lokalanvändning, men för att åstadkomma funktionella lokaler som äldre, unga och de professionella trivs i och kan samarbeta kring krävs en noggrann planering. Det övergripande forskningsintresset för deltagande forskare är att skapa kunskap om på vilka möjliga sätt ett multifunktionshus kan ge mervärde åt skolverksamheter. Förstudien omfattade projekteringsfasen och de aktiviteter som genomfördes under den tiden. I samarbete med Gavlefastigheter bidrog forskarna även med utbildningsvetenskaplig kunskap under processen.

Kontakt

Jan Grannäs
universitetslektor, docent i didaktik

E-post: jan.grannas@hig.se
Telefon: 072-253 44 13

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)