Gå till eugreenalliance
Sök

Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Hur kan skolor byggas och byggas om bättre? En utvärdering av nybyggda skolor i Stockholms stad ger svar.

I ett FoU-projekt mellan Högskolan i Gävle, Stockholms stad och Ifous utvärderas nybyggda skolor i Stockholm. Ett syfte är att skapa underlag för att förbättra beställningar av både ny- och ombyggnation av skolor, och ett annat är att testa en gåtursmetod för att skapa systematik i utvärderingar. Högskolan i Gävle stödjer i detta arbete och i analyser av materialet.

Rapport från projektet

Det finns både en rapport från projektet och en bilaga med exempel.

Stockholms stad logga
ifous logga
Kontakt

Anneli Frelin, professor i didaktik
E-post: anneli.frelin@hig.se

Jan Grannäs, docent i didaktik
E-post: jan.grannas@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-10-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)