Sök

Skapade sociala värden i skolbyggnader

Ett forskningsprojekt som ska skapa innovativa design- och verksamhetslösningar i skolbyggnader, i syfte att stärka elevernas tillit till samhället.

Hur kan skolans fysiska miljö bidra till att skapa sociala värden?

Projektets syfte är att skapa innovativa design- och verksamhetslösningar som stärker elevernas tillit till samhällets institutioner. Genom att sammanföra lärmiljöforskare, arkitekter och verksamheter i en kommun (barn- och ungdomsförvaltning, säkerhetsavdelning och fastighetsbolag) i en interaktionsforskningsprocess överbryggas gapet mellan forskning och tillämpning genom samproduktion.

I processen utforskas och skapas nya lösningar för socialt hållbara miljöer utifrån ett helhetsperspektiv på planering, design, byggande och drift av skolbyggnader och skolverksamhet.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Skapade sociala värden i skolbyggnader – överbryggande av kunskapsgapet mellan forskning och tillämpning.

Projektledare: Jan Grannäs, Högskolan i Gävle

Projektpartners: Högskolan i Gävle, Tengbom, Huddinge kommun, Huddinge samhällsfastigheter

Finansiär: Vinnova

Tidsplan: 2021-11-01 – 24-12-31

Projektpartners

Tengbom arkitektkontor, Huddinge kommun och Huddinge samhällsfastigheter

Logo Tengbom
Logo Huddinge kommun
Logo Huddinge Samhällsfastigheter
Kontakt

Jan Grannäs

Docent didaktik
e-post: jan.grannas@hig.se

Forskarpresentation Jan Grannäs

Anneli Frelin

Professor didaktik
e-post: anneli.frelin@hig.se

Forskarpresentation Anneli Frelin

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)