Gå till eugreenalliance
Sök

Skapade sociala värden i skolbyggnader

Ett forskningsprojekt som ska skapa innovativa design- och verksamhetslösningar i skolbyggnader, i syfte att stärka elevernas tillit till samhället.

Projektets syfte är att skapa innovativa design- och verksamhetslösningar som stärker elevernas tillit till samhällets institutioner. Genom att sammanföra lärmiljöforskare, arkitekter och verksamheter i en kommun (barn- och ungdomsförvaltning, säkerhetsavdelning och fastighetsbolag) i en interaktionsforskningsprocess överbryggas gapet mellan forskning och tillämpning genom samproduktion.

I processen utforskas och skapas nya lösningar för socialt hållbara miljöer utifrån ett helhetsperspektiv på planering, design, byggande och drift av skolbyggnader och skolverksamhet.

Nationellt event: Trygga skolor - men hur?

Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design som arrangerades den 12 maj inom ramen för projektet. Ta del av tre föreläsares inspel nedan:

Trelleborgs kommun har genomfört ett omfattande arbete med säkerhet och trygghetsarbete i skolor. Sarah Söndergaard som är säkerhetssamordnare på säkerhetsenheten berättar om lösningar som de har kommit fram till och hur de arbetar.

Tengbom arkitekter har arbetat med trygghet i design av nya skolor, med exemplet Platåskolan i Falköping som exempel här. Arkitekten Karolina Lorentzi berättar om deras arbete för att med hjälp av design skapa tryggare skolor. Medverkar gör även Björn Stenström från Falköpings kommun.

Lidköpings kommun har byggt en ny skola där trygghet har ingått i design- och byggprocessen. Elisabet Ingemarsson som är rektor på Sjölunda Skola och Otterstad skola berättar om hur verksamheten kan bidra till att skapa trygghet i skolan för eleverna.

Bild på skolbyggnad elevernas entrésida

En av Helsingfors nya skolbyggnader där Utbildningsstyrelsens direktiv tillämpats.

Studieresa till Finland - hur gör de?

Under april 2023 genomförde styrgruppen en studieresa till Helsingfors arrangerad av Forum Bygga Skola, för skolbesök och möten med representanter för den finska Utbildningsstyrelsen. Finland har genomfört intressanta arbeten gällande att skapa trygga skolor. Här är några länkar:

En säker och sund daghems- och skolbyggnad | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Utbildningsstyrelsens sida med fyllig information om faktorer som inverkar på byggnadens säkerhet.

Trygg i skolan

Nystartat projekt med målet att förenhetliga hanteringen av grundskolornas säkerhet på nationell nivå och erbjuda grundskolorna mångsidigt material för att utveckla tryggheten i skolan.

rullgardin för att förhindra insyn i klassrum

Rullgardin för att förhindra insyn i klassrum

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Skapade sociala värden i skolbyggnader – överbryggande av kunskapsgapet mellan forskning och tillämpning.

Projektledare: Jan Grannäs, Högskolan i Gävle

Projektpartners: Högskolan i Gävle, Tengbom, Huddinge kommun, Huddinge samhällsfastigheter

Finansiär: Vinnova

Tidsplan: 2021-11-01 – 24-12-31

Projektpartners

Tengbom arkitektkontor, Huddinge kommun och Huddinge samhällsfastigheter

Logo Tengbom
Logo Huddinge kommun
Logo Huddinge Samhällsfastigheter
Kontakt

Jan Grannäs, docent i didaktik
E-post: jan.grannas@hig.se

Anneli Frelin, professor i didaktik
E-post: anneli.frelin@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)