Gå till eugreenalliance
Sök

Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan och studieengagemang

Projektet ska undersöka dels hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande behandling och mobbning över tid. Dels studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Tomt klassrum med bänkar

Nationella rapporter pekar på en oroväckande ökning av mobbning i de svenska skolorna under de senaste tio åren. Utsatthet för mobbning i skolan ökar risken för psykisk ohälsa, skolfrånvaro och sämre skolprestationer. Mobbning behöver förstås som ett socialt fenomen som uppstår, upprätthålls och förändras över tid som ett resultat av ett komplext samspel mellan individuella och kontextuella faktorer där inte minst det sociala klimatet i skolan (skolklimat), i klassrummet (klassrumsklimat) och i klassen (klassklimat) spelar en central roll.

Skolan utgör även en viktig social kontext för elevers studieengagemang. Studie­engagemang refererar till i vilken grad elever är engagerade i skolarbetet, på lektionerna och i sitt lärande, och är av stor betydelse eftersom forskning har visat att ju mer engagerade eleverna är i sitt lärande och i skolarbetet desto bättre tenderar de att prestera i skolan. Medan flera studier har undersökt hur lärar-elevrelationer samman­hänger med såväl studieengagemang som mobbning över tid så saknas i hög grad longitudinella studier av hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat hänger samman med studieengagemang, kränkningar och mobbning över tid.

Syfte

Syftet med projektet är tvådelat, där det första syftet är att undersöka hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande behandling och mobbning över tid. Det andra syftet i projektet är att studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkande behandling och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Fördjupning av Gävlemodellen

  • Forskningsprojektet ska fördjupa kunskapen om Gävlemodellens långsiktiga och systematiska arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Gävlemodellen används av Gävle kommun för att motverka mobbning på kommunens skolor, en modell som har tagits fram i ett samarbete mellan Gäve kommun och Högskolan i Gävle. Sedan 2012 har Gävle kommun framgångsrikt arbetat med Gävlemodellen och lyckats minska mobbningen med 40 procent.

    Mer information om Gävlemodellen

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn
Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan, i klassrummet och klassen, kränkningar, mobbning och elevers studieengagemang över tid.

Medverkande lärosäten
Högskolan i Gävle och Linköpings universitet i samarbete med Gävle kommun.

Projektsamordnare
Robert Thornberg, Linköpings universitet

Övriga projektmedlemmar
Silvia Edling, Högskolan i Gävle, Guadalupe Francia, Högskolan i Gävle, Peter Gill, Högskolan i Gävle, Ylva Bjereld, Göteborgs universitet, Linda Wänström, Linköpings universitet.

Finansiär
Vetenskapsrådet

Tidsperiod
1 jan 2022–31 dec 2025

Vetenskapsrådet logo
Kontakt

Silvia Edling, professor didaktik

e-post: silvia.edling@hig.se

Forskarpresentation Silvia Edling

Guadalupe Francia, professor pedagogik

e-post: guadalupe.francia@hig.se

Forskarpresentation Guadalupe Francia

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)