Sök

Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling - HARira

HAR för Innovativ Regional Affärsutveckling (HARira) är ett samverkansprojekt mellan forskare på HiG, regionala företag och organisationer i Gävleborgs län.

Utgångspunkter och delprojekt

Projektets grundläggande tanke är att högskola, innovationscentra och företag tillsammans, genom affärsutveckling och skapandet av hållbara affärsrelationer, ska ha central roll i att bidra till innovationsutveckling och konkurrenskraft i regionen. Med fokus på gemensam utveckling av kunskap och innovativ regional utveckling, knyter projektet an till krav på delat ägandeskap och processer mellan regionala intressenter, vilket stödjer EUs projekt SMART Specialisering.

Möten med näringslivsaktörer visar att det finns behov att etablera öppen forsknings- och utvecklingsmiljö som effektiviserar kunskapsutbytet mellan högskola, innovationscentra och små och medelstora företag (SMEs). Behov finns även att öka samverkan mellan klusterorganisationer/innovationscentra och SMEs. Genom effektivare samverkan kan de möjligheter som skapats genom aktiviteter och innovationer hos enskilda aktörer tillvaratas, stärkas och spridas.

Målet för projektet är därmed att skapa en öppen forsknings- och utvecklingsmiljö.

Primär målgrupp för projektet är regionala SMEs. Statistik visar att 99,9% av Sveriges företag finns inom denna grupp, varför den har stor betydelse för regional utveckling och innovationskraft. SMEs ställs idag inför många utmaningar att hantera komplexa globala förändringar kopplat till områden som rör digitalisering, internationalisering och hållbarhetskrav. Inom HARiras delprojekt sätts fokus på hur olika aktörer i samverkan kan hantera dessa utmaningar så att regional konkurrenskraft utvecklas. Genom projektet får regionala företag möjlighet att engagera sig i frågor som rör egna utvecklingsbehov inom HARiras delområden.

HARira-projektet pågår mellan 1 januari 2017 och 31 december 2019.

Med finansiering från Tillväxtverket - ERUF och Region Gävleborg.

Projektfilm

Kontakt

Agneta Sundström, samordningsansvarig/projektledare
Tel: 070-1913850
E-post: Agneta.Sundstrom@hig.se

Marije Renkema Singh, projektledare
Tel: 079-0735065
E-post: Marije.Renkemasingh@hig.se

Publicerad av: Marije Renkema Singh Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)