Sök

Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer - DigIT

Förutsättningar och kritiska faktorer för digitalisering i SMEs internationella närvaro och frågan om svenska företags digitala mognad i internationalisering är viktig.

Digitalisering lyfts fram som den största omvärldsförändringen sedan den industriella
revolutionen. Samtidigt som det är många företag som inte har kunskap om vilka möjligheter som digitala affärsmodeller kan bidra med. Företagen behöver utveckla sin kunskap om vad digitalisering innebär i form av t ex nya marknadsföringsstrategier för produkter och tjänster, nya sätt att leda och organisera av företag, nya affärsmöjligheter och samarbetsformer, etc. Tillsammans med SMEs syftar projektet till att utveckla en affärsmodell som kan stärka konkurrenskraften i affärsprocesserna. Genom affärsmodellen får företagen möjlighet att reflektera över kritiska frågor som rör den egna produktions- och innovationsförmågan, men också om hur samarbete över organisationsgränserna kan underlätta hanteringen av en dynamisk omvärld.

Genom DigIT får SMEs:

  • Ökad kunskap om vad digitalisering innebär och hur företagen kan hantera utmaningarna
  • Kännedom om hur de kan tillvarata de möjligheter som den digitala utvecklingen för med sig
  • Arbeta med affärsmodeller som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och att innovationskraft utvecklas
  • Utveckla fördjupade affärsrelationer med andra aktörer med stöd av digitalisering

Forskargruppen inom DigIT består av:

Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi. Aihie är forskningsansvarig för HARira projektet.
E-post: Aihie.Osarenkhoe@hig.se

Daniella Fjellström är universitetslektor i företagsekonomi.
E-post: Daniella.Fjellstrom@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)