Sök

Plattformsbyggande och Hållbar Samverkan

Plattformsbyggandet och hållbar samverkan inom HARira består av tre delar; Företagsutveckling inom aktuella affärsområden, Nätverksbyggande och Utveckling av hållbarhet.

Möten med näringslivsaktörer visar att det finns ett behov av att etablera regional plattform där kunskap och erfarenheter mellan högskola, innovationscentra och små och medelstora företag (SMEs) kan behållas, stärkas och vidareutvecklas.

Nätverksbyggande

Möten med regionala aktörer visar att kunskap om regional samverkan behöver tydliggöras och samordnas för att främja kunskapsutbyten och kompetensbehov i regionen. Genom nätverksanalysen kan kritiska faktorer som bidrar till innovativ regional utveckling identifieras, analyseras och kommuniceras till övriga aktörer i regionen.

Genom nätverksanalysen får SMEs och klusterorganisationerna:

  • Bättre kännedom om den samverkan som sker och inom vilka områden
  • Kunskap om vilka företag som finns i regionen och vilka förutsättningar de har att bidra till effektivare affärsutbyten mellan företag
  • Ökad kännedom om vilka företag som samverkar och vilka som har central position i befintliga nätverk. Genom kunskap om nätverk kan strategiska satsningar selekteras, riktas och genomföras

Social hållbarhet – kluster och företagens arbete med horisontella kriterier

Jämställdhet och mångfald är två globala hållbarhetsområden som syftar till att utveckla samhällen där alla människor har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Social hållbarhet har fått ökad uppmärksamhet efter att FN utvecklat 17 hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030.

Medan miljöfrågor fått störst uppmärksamhet hos SMEs, har frågor som rör social hållbarhet ägnats mindre intresse eller mer eller mindre tagits för givet. Bristen i uppmärksamhet förstärks av att befintlig forskning främst riktat intresset mot resursstarka större företag. Delprojektet fokuserar på hur innovationskluster och SMEs hanterar utmaningar som rör social hållbarhet och hur de kan hanteras.

Genom delprojektet får SMEs:

  • Ökad kunskap om vad social hållbarhet innebär och hur de kan verka för att förbättra den
  • Insikt i hur social hållbarhet kan utgöra en integrerad del av företagens verksamhet
  • Kunskap om hur social hållbarhet kan användas som ett konkurrensmedel som stärker företaget i förhållande till konkurrenterna

Forskargruppen inom Plattformsbyggande/Hållbar Samverkan består av:

Ehsanul Huda Chowdhury, universitetslektor i företagsekonomi 
E-post: Ehsanul.Chowdhury@hig.se

Agneta Sundström, docent i företagsekonomi
E-post: Agneta.Sundstrom@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)