Sök

Redovisning av Hållbarhets-indikatorer – ReSIA (Sustainable Indicator Accounting)

Indikatorer genom hållbarhetsredovisning visar hur företag verkar för att skapa bättre miljö, jämställdhet mellan män och kvinnor samt hur företaget kan bidra till lika möjligheter och ickediskriminering i verksamheten.

Företag kan öka både sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att effektivisera arbetet med att integrera hållbarhetsstrategier. Hållbarhetsrapportering blir alltmer vanligt och är för många företag obligatorisk inom EU från 2017. Rapportering av hållbarhet följer ofta internationella regler, men forskning visar att rapporterna ofta upprättas ad hoc. Det saknas modeller för löpande redovisning (bokföring) och ekonomistyrning av hållbarhetsindikatorer, både för extern rapportering och för ledningen av företag.

För att få en löpande information och styrning av ett företags hållbarhet är det nödvändigt att utveckla en systematisk redovisning där olika indikatorer (sociala, ekologiska, tekniska och ekonomiska) på ett företags hållbarhet kan följas. Delprojektet arbetar med s k action research där forskarna är delaktiga och driver utvecklingen tillsammans med berörda kluster och företag.

Inom ReSIA får SMEs:

  • Ökad kunskap om hur företagen kan utveckla strategier och affärsmodeller som tar hänsyn till nya hållbarhetskrav
  • Modeller och redskap som underlättar arbetet att redovisa hållbarhet
  • Kännedom om vilka redovisnings- och ekonomistyrningsmodeller som används idag
  • Möjlighet att strategiskt samverka för att utveckla redovisnings- och ekonomisystem som främjar alla parter

Forskargruppen inom ReSIA består av:

Arne Fagerström är professor i företagsekonomi.
E-post: Arne.Fagerstrom@hig.se

Fredrik Hartwig är universitetslektor i företagsekonomi.
E-post: Fredrik.Hartwig@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)