Sök

Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs - SIMIS

Projektet syftar till att utveckla marknadsorienterad kunskap för att öka antal innovativa företags etablering på internationell marknad.

SMEs möter idag olika hinder i samband med etablering på nya internationella marknader. Bristen på resurser och alltför starkt fokus på den tekniska innovationen är områden som gör att anpassning till marknadens förutsättningar och behov ofta förbises.

SIMIS-projektet utgår från att SMEs behöver utveckla marknadsorienterad kunskap för att effektivisera och korta ner processen att nå ut på internationell marknad. Digitala verktyg gör att företag lättare kan utveckla marknadskunskap innan de etablerar sig internationellt men att de behöver stöd i processen. I projektet utvecklas marknadsorienterad affärsmodell som anpassats till SMEs förutsättningar och behov. Affärsmodellen utgår från att företagen tar aktiv roll för egen utveckling samtidigt som de agerar öppet genom att sprida och dela med sig av kunskap och erfarenheter till företag som möter samma behov.

Genom SIMIS får SMEs:

  • Ökad kännedom om sina interna förutsättningar och vad som behöver tillvaratas, stärkas och förändras
  • Modeller och redskap som underlättar och strukturerar det interna och externa arbetet i relation till den specifika marknaden
  • Möjlighet att utveckla riktade strategier som effektiviserar företagens anpassning till marknaden

Forskargruppen inom SIMIS består av:

Akmal Hyder är professor i företagsekonomi.
E-post: Akmal.Hyder@hig.se

Agneta Sundström är docent i företagsekonomi.
E-post: Agneta.Sundstrom@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)