Gå till eugreenalliance
Sök

HARisi

HARisi är ett forskningsprojekt som ska förbättra små och medelstora företags (SMFs) internationalisering med stöd av samverkan, digitalisering och hållbarhet. Projektet avslutades den 31 december 2022 och slutrapporterades i april 2023.

SMF egenanpassad affärsmodell

Regional strukturomvandling ställer krav på SMFs att utveckla marknadskunskap som effektiviserar internationaliseringsprocessen. HARisi-projektet utgår från att i transferering mot hållbar, digitaliserad och internationellt inriktad affärslogik behöver SMFs i Region Gävleborg, stöd i att utveckla egenanpassad affärsmodell. Den utvecklas i samverkan med projektgrupp, främjare, studenter och expertis. Arbetet omfattar sju träffar där företagen får utbyta erfarenheter med andra SMFs, får stöd i att utveckla marknadskunskap som rör formella krav, kulturella förutsättningar på marknaden och träning i hur hållbarhetskrav kan hanteras som konkurrensmedel. Studenters problembeskrivning och analys av SMFs verksamheter ger dem ett utifrånperspektiv där företagen får förslag på nya lösningar. Specifikt uppmärksammas hur samverkan, digitalisering och hållbarhet kan utgöra verktyg som bidra till att stärka och effektivisera utvecklingen av marknadskunskap.

Utveckling av marknadskunskap

Ökad kunskap hos SMFs om den internationella marknaden genom träffar, eget arbete med verksamhetsanpassad affärsmodell där de får:

 • utveckla samarbeten/nätverkande, tillämpa digitala lösningar och implementering av hållbarhet i verksamheten som möter internationella marknadens krav
 • utbyta erfarenheter med andra SMFs som strategiskt bidrar till det egna arbetet
  och utveckling av egenanpassad affärsmodell
 • möta studenter som bidrar till kunskap om internationella förutsättningar och analys av specifika behov
 • träffa projektgrupp, främjare och annan expertis som ger råd och tips i arbetet

Internationalisering

SMFs internationalisering sker genom att utveckla kunskap om:

 • hur den prioriterade marknaden ser ut vad gäller att möta strukturella,
  kulturella och hållbarhetskrav
 • hur interaktion och samverkan med regionala, nationella och internationella
  intressenter kan bidra till konkurrenskraft
 • digitala verktyg som underlättar att utveckla marknadskunskap och samverkan
 • vad hållbarhet innebär, kan bidra till för verksamhet och kan användas som verktyg att möta kritiska kunders krav

Deltagande i konferenser

Deltagande i tre internationella konferenser har varit viktiga för den externa kommunikationen, resultatspridning, kvalitetssäkring, utvärdering och lärande i projektet. Samtliga projektmedlemmar har bidragit till detta genom deltagande och presentation av konferensbidrag:

38th Annual IMP Conference in Florence, Italy (30/08 – 02/09) med följande bidrag:

 • Hyder, A., Sundström, A., and Daskalova, N. ‐ Disruptive innovation in SMEs: a market orientation‐neworking approach
 • Sundström, A., and Hyder, A. ‐ Integration of digital dynamic capabilities in market‐ oriented business model ‐ an SME internationalization perspective

IEMEL 28th International Conference on Economics, Management, Education & Law in Istanbul, Turkey (23/11 -25/11) med bidragen:

 • Fjellström, D., Chowdhury, E. H., Osarenkhoe, A., Hartung, K., and Hämäläinen, E. - Enablers of international product positioning strategy – A Swedish SME’s case
 • Fjellström, D., Chowdhury, E. H., Osarenkhoe, A., Sjöberg, S., and Sekyere, B. K. - Critical role of cluster organisations to overcome SMEs´ liabilities of size, resources, newness, and foreignness in their internationalisation

IMP Asia Conference 4-7 December 2022 in Okinawa, Japan (04/12 – 07/12) med bidrag av:

 • Sundström, A., and Hyder, A. - Development of market-oriented dynamic capabilities in internationalization - an SME challenge
 • Hyder, A., and Sundström, A. - Role of network in market orientation business model: Innovative SMES’ market seeking process

Examensarbeten

Samtliga examensarbeten är skrivna av magisterstudenter från Företagsekonomiprogrammet i samarbete med HARisi-projektgrupp och företag. Uppsatserna är publicerade i Diva-portalen.

 • Sekyere, B.K. & Sandra Sjöberg, S., Clusters contribution to internationalization for small and medium sized organisations
 • Sukbua, S. & O’Sullivan, J., Money? People? Mapping the resource gap of Swedish SMEs for internationalisation
 • Hartung, K. & Hämäläinen, E., Positioning of premium priced kitchen knives in the German market
 • Koltunovych, K. & Vahid Lalipour Dizaji, V.L., Sustainability of the firm through digitalization: The impact of digitalization competencies on the firm’s sustainability in small and medium sized enterprises (SMEs)

Projektgrupp

Projektgruppen

Projektledare:
Nina Daskalova, nina.daskalova@hig.se

Projektsamordnare och processledare:
Docent Agneta Sundström, agneta.sundstrom@hig.se

Processledare:
Professor Akmal Hyder, akmal.hyder@hig.se

Professor Aihie Osarenkhoe, aihie.osarenkhoe@hig.se

Docent Daniella Fjellström, daniella.fjellstrom@hig.se

Dr. Ehsanul Huda Chowdhury, ehsanul.chowdhury@hig.se

E-postadress till hela projektgruppen, HARisi@hig.se

Ladda hem vår folder

Vi har tagit fram en folder om projektet HAR-isi, som är fri att sprida till intresserade små-och medelstora företag i Gävleborg eller till andra som är intresserade av projektet.

Ladda hem foldern här Pdf, 559 kB.

Logga Har-isi

Främjarorganisationer

Almi logga

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas. Vad behöver ditt företag för att växa?

FindIT logga

FindIT finns för att höja konkurrenskraften för små och medelstora industrinära företag i Gävleborg och Dalarna. Det gör vi med hjälp av kompetensutveckling och samverkan med näringsliv, IT-leverantörer, akademi och offentlig sektor, men också genom att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

FpX logga

”Vi stöder utveckling och tillväxt för att främja hälsa och välbefinnande för invånarna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.”

Companion logga

Coompanion Gävleborg främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet

Mellansvenska Handelskammaren logga

Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation som arbetar för företagens bästa genom program och nätverk samt opinionsarbete inom till exempel infrastruktur, export och energifrågan. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft för och med våra medlemmar.

Mer information

Föregångare till forskningsprojektet HAR-isi var forskningsprojektet Hållbara affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling (HARira).

Projektet avslutades den 31 december 2022 och slutrapporterades i april 2023.

Finansiärer

Logga Region Gävleborg
Logga Tillväxtverket
Logga EU Regionala tillväxtfonden
Kontakt

Projektledare

Nina Daskalova
tel: 026-64 87 63
e-post: nina.daskalova@hig.se

Projektgrupp

e-post: HARisi@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)