Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprogrammet: Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling

Forskningsprogrammet Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling Pdf, 143 kB. Pdf, 143 kB.är beteckningen på det forskningsprogram som löpt under åren 2006-2010 och som finansierats av Vetenskapsrådet och Lärarutbildningsnämnden vid HiG.

Programmet hade sin hemvist vid Högskolan i Gävle och fem av de sex medverkande ingår i forskningsgruppen induction, däribland professor Christina Gustafsson som är forskningsprogrammets vetenskapliga ledare. Medverkade gjorde även docent Ulla Lindgren, Umeå universitet.

Forskningsprogrammets sex delprojekt var bl.a. inriktade mot: hur nyblivna gymnasielärare erövrar sin auktoritet; hur nyblivna lärare konstrueras utifrån ett genusperspektiv; hur lärare, och andra yrkeskategorier, t.ex. AT-läkare och skolledare ser på yrkesintroduktion och bedömning av kompetens; hur nya lärare och skolledare sr på lärarlegitimation och lämplighetsprövning; mentorskapets betydelse för nyblivna lärare; rekrytering av nya lärare i högre utbildning i relation till yrkeskrav samt nyblivna lärares förståelse av yrkeskunnande.

Slutrapport:
Gustafsson, C. & Fransson, G. (Red.) (2012) Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 5. Gävle: Gävle University Press.
 

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)