Gå till eugreenalliance
Sök

Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare (RAOL-projektet)

Vad betyder införandet av lärarlegitimation för hur rektorers uppfattar och utövar sitt ledarskap? Vilka konsekvenser får introduktionsperioden och lämplighetsprövningen av nya lärare för rektorers arbetsvillkor? Hur ser rektorer på sin kompetens att bedöma lämpligheten? Vilka organisatoriska strukturer samt individuella faktorer stödjer respektive försvårar rektors arbete under processen av lämplighetsprövning?

Detta är några av de frågeställningar som studerades inom ramen för forskningsprojektet "Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation”. Detta projekt, med akronymen RAOL-projektet, löper över åren 2013-2016 och – förutom de medel som Högskolan i Gävle satsar – stöds forskningsprojektet med 2,1 miljoner av AFA Försäkring.

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle och medverkande forskare är:

Docent, Anneli Frelin, anefrn@hig.se
Fil.dr. Jan Grannäs, jgs@hig.se
Professor Gunnar Berg (Vetenskaplig referensperson), Mittuniversitetet)

Information om projektets framskridande kommer successivt att delges via denna hemsida.

Pressklipp:
Artikel i Chef & Ledarskap, 2016, nr 2, s. 25
Artikel i Skolledaren (2016-02-02)
Artikel i Suntliv.nu (2013-04-21)
Artikel i Suntliv.nu (2012-12-20)
Pressrelease AFA Försäkring (2012-12-14)
Artikel i Webfinanser (2012-14)

Publikationer/presentationer:

Forskningsrapport:
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare. FoU-rapport nr. 45. Högskolan i Gävle: Gävle University Press. 

Bokkapitel:
Fransson, G.(2014). A Culture of Trust or an Ideology of Distrust? Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches. In F. Kochan, A. Kent & A. Green (Eds.). Uncovering the Hidden Cultural Dynamics in Mentoring; Uncovering the Complexities, Information Age Press: Charlotte, N. Carolina, USA.

Konferenspresentationer:

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2017). Exploring a conceptual framework to understand how principals balance the partly contradictory tasks of evaluating and supporting newly qualified teachers. Paper submitted for presentation at The European Conference on Educational Research (ECER), 22-25 August 2017, Copenhagen, Denmark

Frelin, A., Fransson, G. & Grannäs, J. (2016). Relational dimensions of policy enactment. Principals’ experiences of relations with NQT during the teacher registration reform. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April, 2016, Washington, USA.

Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences – the use of informal and interpersonal sources of information for assessment. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April, 2016, Washington, USA.

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly Qualified Teachers During a Teacher Registration Reform. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.

Fransson, G. (2014). Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal.

Fransson, G. (2014). Educational culture and the impact on national mentoring approaches. Comparing issues of trust, research-based development and ideology in a Finnish and Swedish educational context. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 3-7 April, 2014, Philadelphia, USA.

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2014). Exploring a conceptual framework for research on Induction and Mentoring. Combining Policy enactment, task perception, and agency. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 3-7 April, 2014, Philadelphia, USA.

Övrig kunskapsspridning (Urval):

Medverkan på Skolriksdagen- 2017 (Seminarium och paneldebatt rörande yrkesintroduktion och mentorskap för lärare). 2017-04-25.

Föreläsning för mentorer i Stockholms stad. 2017-03-07

Konsultationer med utredare Björn Åstrand gällande yrkesintroduktion med anledning an den statliga utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner” (Dir 2016:76). December 2016.

Medverkan på partsgemensamma överläggningar mellan Sveriges Kommuner- och Landsting (SKL), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund rörande utveckling av introduktionsåret och mentorskap.
2015-03-18.

Medverkan i en film kring mentorskap för nya lärare som producerats i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för att sätta förnyat fokus på introduktionsåret och mentorskap för nya lärare. En del resultat och kunskaper från RAOL-projektet diskuteras i filmen. Augusti 2016.

Oslo universitet. Seminarium rörande utvecklingen i Sverige av lärarlegitimation, introduktionsår och lämplighetsprövning. 2015-10-15

Konsulterad som svensk nationell expert på svenska förhållanden kring lärarlegitimation, lämplighetsprövning, introduktionsår och mentorskap i den finska statliga utredningen om introduktionsår. December 2014.

Högskolan i Gävle. Fristående kurs för mentorer ”Mentorsutbildning: Att vara mentor för ny lärare/förskollärare I, 7,5 hp. Resultat från RAOL-projektet presenterades då frågan om lämplighetsprövning och rektorers roll, hanterande och upplevelser diskuterades. Höstterminen 2014


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)