Didaktik

Här presenteras forskning som genomförs inom ämnesavdelningen för didaktik eller som medarbetare i ämnesavdelningen medverkar i.

Forskargrupper

Early Childhood Education (ECE)

Forskning om förskola, förskoleklass och fritidspedagogik    
Kontaktperson: fil.dr. Kerstin Bäckman
Läs mer om Early Childhood Education

Induction

Forskning om yrkesprofessionalisering
Kontaktperson: Professor Göran Fransson
Läs mer om Induction-forskningen
Om utbildning av mentorer för nya lärare och förskollärare

IT i lärande

Forskning om IT i lärande.
Kontaktperson: Professor Göran Fransson
Läs mer om IT i lärande

ROLE - Research On Learning Environments

Kontaktpersoner: Professor Anneli Frelin och Docent Jan Grannäs

Läs mer om ROLE

SEEDS - Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability

Läs mer om SEEDS

Kontaktperson: Docent Silvia Edling

Forskningsprojekt

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av relationsarbete i skolans mellanrum(avslutat)

Projektet finansierades av AFA Försäkring och Högskolan i Gävle
Läs mer om Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum  
Kontaktpersoner: Docent Jan Grannäs och professor Anneli Frelin

Hur byggs en hållbar utbildningsmiljö

Pilotprojektet finansieras av rektors strategiska medel.
Kontaktpersoner: Docent Jan Grannäs och professor Anneli Frelin

Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete med Umeå universitet och Mittuniversitetet.
Kontaktperson: Professor Göran Fransson

RAOL - Rektorers Arbetsmiljö Och Lämplighetsprövning av nya lärare
Väg-skäl - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och genomfördes i samverkan med forskare vid Linnéuniversitet under åren 2012-2015.
Läs mer om Väg-skäl
Kontaktpersoner: Professor Göran Fransson, professor Anneli Frelin

Översikt över publikationer och konferenspresentationer av/med ämnesavdelningens medarbetare för åren 2005 - (Nov.) 2015.

Kontakt

Göran Fransson, professor i didaktik, docent i pedagogik
Telefon: 026-64 86 39
Mobil: 070-321 29 09
E-post: goran.fransson@hig.se
Rum: 31:224

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)