ROLE - Research On Learning Environments

ROLE är forskningsgruppen inom området utbildningsvetenskap som undersöker utbildningsmiljöer utifrån relationella rumsliga perspektiv. ROLE vill bidra till bättre miljöer för undervisning, lärande och social hållbarhet.

Forskningsgruppens fokus ligger på didaktiska och pedagogiska aspekter av utbildningsmiljöer, som till exempel:

 1. design och användning av skolor, förskolor och lekplatser samt artefakter såsom möbler och teknologi
 2. föreställningar om syften och processer kring utbildning och lärande hos barn, ungdomar, personal och ledning
 3. förändringsprocesser och nya typer av lärmiljöer inklusive flexibla, multi-zon och hybrida sådana
 4. lärares och elevers handlingsmöjligheter/agentskap i lärmiljöer
 5. övervakningsteknologi och trygghet i skolor och
 6. sociala praktiker i utbildning – relationer i skolor, förskolor och på fritidshem
Exempel på undervisningsmiljö

Exempel på utbildningsmiljö Foto: Anneli Frelin

 • Pågående forskningsprojekt

Här är ett urval av de forskningsprojekt som forskningsgruppen driver.

CoRed-logo
 • En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö
  bortom eftermontering
  Finansiär: Energimyndigheten
 • Hållbar relationell professionalitet (avhandlingsprojekt)

Forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsgruppen ROLE är starkt kopplad till forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer som finns inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Forskningsseminarier

Vi genomför regelbundna seminarier med texter och inbjudna gäster. För information om tidigare och aktuellt program, kontakta oss.

Avslutade forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Medlemmar

Medlemmar

Annika Elm, universitetslektor
Kontakt: Annika.Elm@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor
Kontakt: Tobias.Fredlund@hig.se

Johan Liljestrand, docent
Kontakt: Johan.Liljestrand@hig.se

Lena O Magnusson, universitetslektor
Kontakt: Lena.O.Magnusson@hig.se

Ingrid Nordqvist, universitetsadjunkt
Kontakt: Ingrid.Nordqvist@hig.se

Wenche Mörck Riekki, universitetsadjunkt
Kontakt: Wenche.Morck.Riekki@hig.se

Anna Wistrand, doktorand
Kontakt: Anna.Wistrand@hig.se

Therese Östlin, universitetsadjunkt
Kontakt: Therese.Ostlin@hig.se


Publikationer från medlemmar

Här hittar du publikationer av forskningsgruppens medlemmar.

Aktuella publikationer

Sociala medier

Vi finns på följande sociala medier

Twitter logotyp

Twitter: @ILEHIGSE1

Kontakt
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)