Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler - FRAFFÖR

I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga arbetet, utifrån verksam­hetens organisation och arbetssätt.

interiör

Projektet genomförs med bakgrund av att SKL Kommentus har arbetat fram ett nytt funktionsprogram och ramavtal för kommunernas förskolebyggnader. Fallstudier genomförs i tre kommuner, från beställning av en ny förskolebyggnad till efter inflytt. Vi är intresserade av verksamhetens perspektiv på lokalerna, och vilka möjliga framgångs­faktorer som skapas. Deltar gör Annika Elm, Anneli Frelin, Jan Grannäs och Lena O Magnusson. Samtliga forskare är verksamma inom forskargruppen ROLE och projektet har sin placering inom forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer (MLM) i det strategiska forskningsområdet Innovativt Lärande.

Finansiär: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
Projekttid: 2020-2021 (delstudie 1)

Kontakt

Annika Elm
Telefon: 072-007 20 91
E-post: Annika.Elm@hig.se

Lena O Magnusson
Telefon: 070-291 95 83
E-post: Lena.O.Magnusson@hig.se

Projektledare: Helén Örtegren, SKR
Telefon: 08-452 75 88
E-post: helen.ortegren@skr.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)