Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall

Finansiär Vinnova 2017-19

Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs studerar just nu förändringsprocesser i den fysiska skolmiljön i Hudiksvall, som en del av projektet Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Högskolan i Gävle och RISE Acreo. Forskarna ska följa arbetet med att förändra utbildningsmiljöer i tre av kommunens skolor, när lokaler byggs om för att göra den mer aktivitetsbaserad. Lärarna och eleverna kommer att få testa att ha lektioner i de nya miljöerna, och sedan görs förändringar i flera iterationer utifrån hur lokalerna fungerar för de syften undervisningen har att uppfylla.

  • Det är intressant att se till miljön som helhet, för den påverkas både av lärare, elever, den fysiska skolmiljön och andra faktorer, säger Anneli Frelin. Ingen miljö är optimal för alla syften i skolan, men det finns en potential att förbättra utbildningsmiljön så att den passar morgondagens skola och arbetsliv bättre.

I andra delar av projektet testas andra aspekter av hur en god utbildningsmiljö kan se ut. Bland annat har sensorer installerats som mäter till exempel ljus och luftkvalitet.

  • Eftersom det är dyrt att bygga om och att köpa nytt, finns mycket att vinna på att skapa en laborativ miljö där olika lösningar kan testas innan de sjösätts, säger Jan Grannäs.

Projektet pågår fram till 2019, men förhoppningar finns om vidare, tvärvetenskapliga samarbeten. För mer information, kontakta jan.grannas@hig.se eller anneli.frelin@hig.se

Läs mer om projektet:

Pressmeddelande Högskolan i Gävle

Hemsida Vässa skolan

Byggkontakt

Expertsvar

IT-pedagogen

 

Kontakt: anneli.frelin@hig.se jan.grannas@hig.se

Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)