Multifunktionshus Södra Hemlingby

Regionen är i behov av smarta multifunktionsbyggnader för välfärdsändamål såsom förskola, skola och äldrevård. Ett nytänkande och unikt projekt är under utveckling i Södra Hemlingby i Gävle med planerat samutnyttjande av delar av lokalerna i samma multifunktionsbyggnad.

En ökad nyttjandegrad innebär effektiv lokalanvändning, men för att åstadkomma funktionella lokaler som äldre, unga och de professionella trivs i och kan samarbeta kring krävs en noggrann planering. Det övergripande forskningsintresset för deltagande forskare är att skapa kunskap om på vilka möjliga sätt ett multifunktionshus kan ge mervärde åt skolverksamheter. Förstudien omfattar projekteringsfasen och de aktiviteter som genomförs under den tiden. I samarbete med Gavlefastigheter bidrar forskarna även med utbildningsvetenskaplig kunskap under processen.

Kontakt

Jan Grannäs, universitetslektor, docent i didaktik
E-post: jan.grannas@hig.se
Telefon: 072-253 44 13

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)